STACJA DIALIZ

Stacja Dializ świadczy najwyższej jakości opiekę nad chorymi wymagającymi leczenia nerkozastępczego – hemodializoterapii.
Stacja dysponuje 21 stałymi stanowiskami do hemodializy. W Oddziale prowadzone są zabiegi:

  • hemodializy
  • hemodiafiltracji
  • izolowanej ultrafiltracji

zarówno w ostrej jak i przewlekłej chorobie nerek oraz zabiegi plazmaferezy.