Adres: 92 – 213 Łódź, ul. Pomorska 251
Tel: 42 201 44 40 – sekretariat
Fax: 42 201 44 41

Klinika rehabilitacji

PRACOWNICY KLINIKI

Kierownik
prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa – specjalista rehabilitacji medycznej
Z-ca kierownika
dr n. med. Anna Puzder – specjalista rehabilitacji medycznej
Adiunkci, Asystenci, Pracownicy Szpitala

Lekarze
dr n.med. Barbara Plewka – specjalista rehabilitacji medycznej
lek. Elżbieta Kowalewska – specjalista rehabilitacji medycznej
lek. Magdalena Michalec – specjalista rehabilitacji medycznej
lek. Dorota Lis – Studniarska – lekarz chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog, specjalista medycyny rodzinnej
lek. Agnieszka Piekarska – lekarz rezydent
lek. Sylwia Sławińska – lekarz rezydent
lek. Magdalena Matyga – lekarz rezydent
dr n. med. Kamila Gworys – specjalista rehabilitacji medycznej

Fizjoterapeuci
dr n. med. Jowita Gasztych – koordynator zespołu fizjoterapeutów
dr n. med. Tomasz Adamczewski – specjalista fizjoterapii
dr n. med. Katarzyna Dudek – specjalista fizjoterapii
mgr Beata Pietrzak – specjalista fizjoterapii
mgr Maria Pietrzykowska – specjalista fizjoterapii
dr n. med. Kamila Pasternak – Mnich
dr n. med. Marta Chrzanowska – Rydz
mgr Zdzisława Kubicka
mgr Małgorzata Grabowska
mgr Dariusz Staj
mgr Agata Bartkowiak – Suchta
mgr Ilona Białkowska
mgr Aleksandra Bańcer
mgr Łukasz Bogus
mgr Gabriela Figas
mgr Agnieszka Zawadzka
mgr Katarzyna Kwiecień – Cieplińska
lic. Lidia Łąpieś
tech. Dorota Krawczyk

Pielęgniarki
mgr Dorota Świetlik – pielęgniarka oddziałowa – specjalista pielęgniarstwa
lic. Alina Kubczyk – specjalista pielęgniarstwa
lic. Sylwia Dunaj – specjalista pielęgniarstwa
Iwona Przybysz – specjalista pielęgniarstwa
lic. Żaneta Banasiak
lic. Małgorzata Gołębiowska
lic. Aleksandra Kaczmarkiewicz
Katarzyna Młynarczyk
Alicja Brodecka
Grażyna Byczkowska
Katarzyna Fajkowska
Małgorzata Kozłowska
Iwona Kulesza
Teodora Łagoda
Jadwiga Oliszewska
Alina Wesołowska
Małgorzata Zielińska
Ewa Żychowska

Starszy specjalista
mgr Ireneusz Pieszyński

Sekretarka
Jolanta Staniszewska

ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU REHABILITACJI LECZNICZEJ

• Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych w Oddziale Rehabilitacji dla Dorosłych i Pododdziale Rehabilitacji dla dzieci
• Rehabilitacja ogólnoustrojowa w Oddziale Dziennym Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
• Porady lekarskie rehabilitacyjne w Poradni Specjalistycznej CSK
Fizjoterapia ambulatoryjna w Dziale Fizjoterapii dla Dorosłych w Poradni Specjalistycznej CSK
W Oddziale Rehabilitacji dla Dorosłych realizowane są świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej m.in. dla osób:
– po urazach narządu ruchu
– po zabiegach operacyjnych
– z chorobą zwyrodnieniowa kręgosłupa i stawów obwodowych
– z chorobami reumatycznymi
– z chorobami układowymi tkanki łącznej
– ze stwardnieniem rozsianym (SM)
– z chorobą Parkinsona i zespołem Parkinsonowskiego
– po przebytym udarze mózgu
W Pododdziale Rehabilitacji dla Dzieci realizuje się świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej m.in. dla osób:
– po urazach narządu ruchu
– po zabiegach wydłużania kończyn
– po leczeniu operacyjnym wad wrodzonych
– ze skoliozą
– z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

METODY FIZJOTERAPEUTYCZNE

KINEZYTERAPIA

 • Terapia metodą PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)
 • Terapia metodą McKenzie
 • Terapia manualna (Medycyna Ortopedyczna wg Cyriax’a, OMT Kaltenborn-Evjenth)
 • Neuromobilizacje
 • Metoda NEURAC
 • Terapia Punktów Spustowych
 • Kinesiology Taping
 • Techniki energii mięśniowej

FIZYKOTERAPIA

 • Elektroterapia
 • Światłolecznictwo
 • Magnetoterapia i magnetostymulacja
 • Ozonoterapia
 • Hydroterapia
 • Ultradźwięki
 • Krioterapia parami ciekłego azotu
 • Terapia Radialną Falą Uderzeniową (RSWT)

 

MASAŻ

 • Masaż klasyczny i leczniczy
 • Masaż limfatyczny
 • Masaż segmentarny
 • Masaż izometryczny
 • Masaż relaksacyjny

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Pracownicy Kliniki Rehabilitacji uczestniczą w realizacji programu kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego. Prowadza zajęcia ze studentami kierunku fizjoterapii, a także studentami kierunków lekarskiego, lekarsko – dentystycznego, kosmetologii i pielęgniarstwa. Ponadto studenci fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego mają możliwość odbywania praktyk studenckich.
Klinika jest wpisana na listę jednostek posiadających akredytację do prowadzenia specjalizacji z zakresu rehabilitacji medycznej i fizjoterapii.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO – BADAWCZEJ

1. Polskie Badanie Środowiskowe Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego w ramach Międzynarodowego Badania Środowiskowego Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego (InSCI).
2. Analiza wpływu promieniowania laserowego na funkcję i strukturę błony komórkowej.
3. Badania nad mechanizmem uszkodzenia komórek spowodowanych stresem oksydacyjnym. Potencjał terapeutyczny antyoksydantów.
4. Analiza zmian biofizycznych zachodzących pod wpływem promieniowania laserowego MLS w mezenchymalnych komórkach macierzystych kości. Ocena aktywności enzymatycznej błony komórkowej w zależności od dawki energii i mocy promieniowania.
5. Ocena efektywności metod fizykalnych (m.in. laseroterapii niskoenergetycznej, terapii falą ultradźwiękową, terapii z wykorzystaniem metod elektroterapii) i innych metod przeciwbólowych w rehabilitacji pacjentów z chorobami układu mięśniowo
– szkieletowego.
6. Badania nad skutecznością wybranych metod fizjoterapeutycznych:
a) wprowadzanie innowacyjnych metod diagnostycznych u pacjentów z dysfunkcją kręgosłupa szyjnego i monitorowanie skuteczności rehabilitacji z wykorzystaniem urządzenia „GyroNeck”.
b) weryfikacja skuteczności wybranych metod terapii manualnej u pacjentów
z dysfunkcjami kręgosłupa.
c) ocena skuteczności terapii hiperbarycznej w prewencji i rehabilitacji pacjentów
z chorobami mięśniowo – szkieletowymi.
7. Badania nad częstością występowania wad postawy i skoliozy u dzieci i młodzieży
w regionie łódzkim.

AKTUALNA DZIAŁALNOŚĆ W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH INSTYTUCJACH  *NAUKOWYCH I **ZAWODOWYCH

Prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa

instytucje zagraniczne :
*Członek  Zarządu European Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ESPRM),
*Przewodnicząca  Information and Communication Committee of ESPRM.
* Członek International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM)
* Członek Publication Committee of ISPRM,
** Delegat Naczelnej Rady Lekarskiej do Sekcji i Rady Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów – (UEMS PRM Section & Board).

instytucje polskie:
* Wiceprzewodnicząca Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej I Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk (PAN)
* Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (PTReh)
** Członek Narodowej Rady Rehabilitacji
** konsultant wojewódzki w dziedzinie rehabilitacji medycznej dla województwa łódzkiego.
** Członek Rady Konsultacyjnej Olimpijskiego Centrum Zdrowia Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale

Dr n. med. Anna Puzder

* Przewodnicząca Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Lek. Magdalena Michalec

* Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Lek. Dorota Lis – Studniarska

* Skarbnik Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Członkostwo w Komitetu Redakcyjnych w czasopism naukowych:
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa
• International Journal of Physical and Rehabilitation Medicine
• Postępy Rehabilitacji,
• Ortopedia, Traumatologia i Rehabilitacja