II Poradnia Stomatologii Ogólnej z Izbą Przyjęć

pon, 2018-09-03 Joanna Barden

Telefon: 42 675-76-57

Kierownik: lek. stom. Ewa Malenta – Markiewicz

 

Zakres działalności dydaktycznej – prowadzenie staży podyplomowych dla lekarzy stomatologów w ramach izby przyjęć i fotela bólowego

Zakres działalności medycznej – świadczenie usług profilaktycznych, leczniczych, wysoko specjalistycznych w dziedzinie stomatologii zachowawczej, endodoncji,  np. odbudowa koron zębów na wkładach z włókna szklanego z użyciem materiałów złożonych, stomatologii estetycznej, udzielanie pierwszej pomocy stomatologicznej i kwalifikowanie pacjentów do dalszego leczenia
w zakładach i poradniach.

Osiągnięcia naukowe – doktoraty:

Anna Rabęda „Wpływ świadomości i zachowań matek na stan uzębienia dzieci w wieku przedszkolnym”

Agnieszka Skórska – Jasak „Skuteczność działania kwasu cytrynowego w kanałowym leczeniu zębów. Badanie in vitro”

Publikacje w czasopismach krajowych i zagranicznych.

 

Wydarzenia, nagrody, tytuły, pełnione funkcje naukowe, społeczne:

Lekarze doskonalą swoje umiejętności uczestnicząc w kursach i konferencjach stomatologii estetycznej, stomatologii zachowawczej, endodoncji, implantologii, profilaktyki i higieny jamy ustnej, ergonomii, radiologii,

lek. stom. Monika Hlebowicz pracowała i uczestniczyła w kursach w Polsce, Anglii i Szkocji z dziedziny tzw. umiejętności miękkich, które są oparte w dużej mierze na psychologii i socjologii,
a mogą być wykorzystywane w niemal każdej dziedzinie życia (np. w biznesie, życiu prywatnym, a w specyfice zawodu stomatologa sprawdzają się znakomicie). „Wstęp do Hipnozy I i II”, „Asertywność i rozwiązywanie konfliktów w relacji lekarz-pacjent”, „Jak radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi i agresją”, „Techniki negocjacji”, „Psychomanipulacje”,
„Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”, „Budowanie zespołu i praca w zespole”.