Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej

pt, 2018-09-14 Joanna Barden

Telefon: sekretariat 42 617-77-05

E-mail: chirurgia@usk4.umed.lodz.pl

 

Kierownik Kliniki prof. nadzw. dr hab.n.med.  Przemysław Przewratil

 

Działalność naukowa

Główne kierunki badań naukowych to :

  • patogeneza nowotworów wieku dziecięcego,
  • podłoże genetyczne przerostowego zwężenia odźwiernika (w ramach grantu MNiSW)
  • patogeneza  naczyniaków wczesnodziecięcych i mechanizm działania Propranololu (w ramach grantu MNiSW),
  • zastosowanie nowoczesnych terapii w leczeniu  malformacji naczyniowych metodą fotodynamiczną, laserową, leczenie Rapamycyną.

Pracownia Badań Anomalii Naczyniowych

Przejdź