Klinika Kardiologii

pon, 2018-09-03 Joanna Barden

Pomorska 251

92-213 Łódź

tel. Sekretariat Medyczny: (42) 201 – 43 – 08

e-mail: kardio@umed.lodz.plp.widulinska@csk.umed.pl

tel. Gabinety Lekarskie: (42) 201 – 43 – 16;  201 – 43 – 20

tel. Dyżurka Pielęgniarek: (42) 201 – 43 – 13

tel. Pracownia Echokardiograficzna: (42) 201 – 43 – 17, 201 – 42 – 49

Poradnia Kardiologiczna – rejestracja: (42) 201 – 42 – 54

 

Kierownik Kliniki:

  • prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż

Pielęgniarka Oddziałowa

  • Beata Wasiak

 

O NAS

W Szpitalu diagnostyce i terapii kardiologicznej służy 26 łóżek. Specjalistyczną opiekę kardiologiczno – internistyczną zapewnia wykwalifikowana kadra 26 lekarzy, w tym 1 z tytułem profesora zwyczajnego (Jarosław Drożdż), 1 z tytułem doktora habilitowanego (Katarzyna Piestrzeniewicz), 6 z tytułem doktora nauk medycznych. Sześciu lekarzy posiada specjalizację z kardiologii i trzech – z hipertensjologii (Jan Krekora, Katarzyna Piestrzeniewicz, Zbigniew Sablik).

Długoletnie doświadczenie oraz fachowość kadry medycznej pozwalają świadczyć wysokospecjalistyczne usługi diagnostyczne i lecznicze. Szczególną uwagę zwracają komfortowe warunki hospitalizacji naszych pacjentów z 2 lub 3 – osobowymi przestronnymi salami. Każda z sal posiada toaletę oraz łazienkę z prysznicem, nowoczesne, wygodne łóżka oraz możliwość podłączenia aparatury monitorującej istotne parametry funkcji życiowych oraz tlen. Dodatkowo, Klinika Kardiologii posiada 4 – łóżkową salę Intensywnej Terapii Kardiologicznej wyposażoną w specjalistyczny sprzęt medyczny.

Klinika Kardiologii prowadzi działalność leczniczą, naukową i dydaktyczną.

 

Działalność lecznicza

W Klinice możliwa jest profesjonalna diagnostyka i kompleksowe leczenie pełnego spektrum chorób układu sercowo-naczyniowego, m.in. zaawansowanej niewydolności serca, wszystkich wad wrodzonych i nabytych, niestabilnej dławicy piersiowej. Szczególnym polem naszych zainteresowań są wady strukturalne serca, wszystkie zaawansowane choroby sercowo – naczyniowe oraz rzadkie choroby układu krążenia. Wielokrotnie w ciągu każdego tygodnia organizujemy posiedzenia specjalistycznego zespołu kardiologicznego w ramach tzw. Heart Team, z udziałem Kardiochirurga, Kardiologa Interwencyjnego i Anestezjologa, kwalifikując chorych do leczenia zabiegowego.

Jakość świadczonych usług oraz sprzęt do pełnej kardiologicznej diagnostyki są na znakomitym światowym poziomie. Klinika Kardiologii posiada najwyższej klasy sprzęt do badań echokardiograficznych klasycznych i przezprzełykowych, dostęp do badań metodą tomografii komputerowej, scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego i rezonansu magnetycznego serca. Pozwala to na szybkie i dokładne zdiagnozowanie pacjenta oraz profesjonalne leczenie serca i naczyń.

Zwraca uwagę wieloletnie doświadczenie zespołu w leczeniu wszystkich najtrudniejszych schorzeń układu krążenia – złożonych wad serca, stabilnej i niestabilnej choroby wieńcowej
i ciężkiej niewydolności serca. W diagnostyce sięgamy po metody nieinwazyjne, przede wszystkim echokardiografię. Ocenę tętnic wieńcowych opieramy przede wszystkim na nieinwazyjnym badaniu tomograficznym. Ocena przepływu krwi przez mięsień sercowy wykonana metodą scyntygrafii perfuzyjnej metodą SPECT lub obciążeniowym badaniem metodą rezonansu magnetycznego uzupełnia wnikliwą diagnostykę. Wszystkie powyższe badania wykonujemy na miejscu- w Centralnym Szpitalu Klinicznym.

Po pobycie w Klinice Kardiologii pacjent pozostaje pod naszą ambulatoryjną opieką kardiologiczną w Przyklinicznej Poradni Kardiologicznej przy ul. Pomorskiej 251, gdzie przyjmuje większość naszej specjalistycznej kadry medycznej – (Jarosław Drożdż, Katarzyna Piestrzeniewicz, Jan Krekora).
Przykliniczna Poradnia Kardiologiczna stanowi także najdogodniejsze miejsce kwalifikacji pacjentów do hospitalizacji w trybie planowym i kwalifikacji do specjalistycznego leczenia. Obowiązują bardzo krótkie, z reguły kilkudniowe terminy przyjęć wszystkich chorych kierowanych po raz pierwszy oraz w przypadkach pilnych, oraz kilkutygodniowe – w przypadkach wizyt planowych. Zespół lekarzy w Przyklinicznej Poradni Kardiologicznej chętnie konsultuje pacjentów kierowanych do badań inwazyjnych serca, bardzo często  sięgając po bezpieczniejsze metody diagnostyczne
np. tomografia tętnic wieńcowych lub scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego zamiast koronarografii.

 

Działalność naukowa

Zespół Kliniki Kardiologii stale publikuje wyniki swoich badań naukowych. W ostatniej analizie dorobku naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Klinika Kardiologii zajmuje 15 miejsce
w aktualnym rankingu efektywności wszystkich 221 jednostek Uczelni za 2015 rok i miejsce 10 – w rankingu 87 jednostek Wydziału Lekarskiego (średnio 121 punktów/osobę). Zasadniczymi tematami prac naukowych jest specjalistyczna terapia niewydolności serca, ocena ryzyka w stabilnej chorobie wieńcowej, oraz nowoczesna diagnostyka obrazowa w kardiologii.

 

Działalność dydaktyczna

Lekarze zatrudnieni na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi prowadzą zajęcia dla III i V roku akademickiego z chorób wewnętrznych i kardiologii oraz prowadzą zajęcia zintegrowane dla studentów ostatnich lat studiów. Adiunktem Dydaktycznym jest dr med. Zbigniew Sablik.

Zespół Kliniki Kardiologii bardzo intensywnie włącza się w szkolenie podyplomowe m.in. organizując kursy specjalistyczne w ramach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Prowadzone są także szkolenia zespołów lekarzy pracujących w szpitalu lub lecznictwie ambulatoryjnym, poświęcone trudnym problemom kardiologicznym. Dr med. Jan Krekora, konsultant wojewódzki w dziedzinie hipertensjologii, organizuje coroczną Konferencję “Nadciśnienie Tętnicze” z udziałem wielu ekspertów z Łodzi,  Warszawy, Poznania, Gdańska i Kielc.

Zespół stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe oraz zdobywa nowe umiejętności, czego wynikiem jest wdrażanie nowych procedur kardiologicznych oraz poprawa jakości świadczonych usług medycznych.