Oddział Dzienny Zaburzeń Psychotycznych

czw, 2018-09-13 Joanna Barden

Ordynator: dr hab.n.med. Adam Wysokiński
Telefon: 42 675 72 32
E-mail: adam.wysokiński@umed.lodz.pl
Oddziałowa: Regina Sobczak tel. 42 675 87 23
Dyżurka: 42 675 72 03

Oddział dysponuje 15 miejscami, działa od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00. Przeznaczony jest głównie dla pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi, zajmujemy się również leczeniem depresji oraz choroby afektywnej dwubiegunowej.

Pobyt w oddziale trwa do 12 tygodni. W ramach pobytu zapewniamy farmakoterapię oraz opiekę psychologiczną. Każdy pacjent pozostaje pod opieką indywidualną lekarza psychiatry i psychologa. Leczenie jest prowadzone wg obowiązujących w Polsce standardów. Pacjenci, których stan zdrowia tego wymaga mają zlecane badania obrazowe, diagnostykę psychologiczną oraz szczegółową diagnostykę laboratoryjną. W razie potrzeby pacjenci są konsultowani przez zatrudnionych w szpitalu lekarza internistę i neurologa.

Pacjenci uczestniczą w zajęciach terapeutycznych: warsztaty psychologiczne, grupa wsparcia, psychoterapia, psychoedukacja, arteterapia, choreoterapia, muzykoterapia, ćwiczenia fizyczne. Udział w zajęciach pomaga osiągnąć stabilizację stanu psychicznego, poprawia aktywność oraz umiejętności interpersonalne i społeczne.

Przyjęcie do Oddziału następuje po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z ordynatorem (termin ustalany telefonicznie: 42 675 72 32).