Oddział okulistyki dziecięcej (XII)

śr, 2018-09-19 Joanna Barden

Telefon: sekretariat 42 61-77-975
e-mail: sporna.sekr.12@csk.umed.pl

 

Kierownik Oddziału: Dr hab. n. med. Anna Niwald

Pielęgniarka Oddziałowa:  Marlena Stawska

Oddział Okulistyki pozostaje w nierozłącznej współpracy z jednoimienną Poradnią Okulistyczną.  Personel Oddziału stanowi równocześnie kadrę specjalistyczną Poradni Okulistycznej.

Do leczenia szpitalnego, w trybie planowym,  przyjmowane są  dzieci i młodzież w wieku od 0 do 18 lat z regionu łódzkiego i  spoza regionu (z całej Polski). Wymagane jest skierowanie do szpitala. Po badaniu dziecka, jeżeli zostało ono zakwalifikowane do hospitalizacji w Oddziale Okulistyki Dziecięcej, ustalany jest termin przyjęcia do leczenia szpitalnego. Oddział prowadzi wszechstronne działania diagnostyczne i lecznicze obejmujące zarówno leczenie operacyjne jak i  postępowanie zachowawcze (trudnych diagnostycznie, ciężkich-  ostrych i przewlekłych stanów chorobowych narządu wzroku).

Oddział  posiada nowoczesną aparaturę do diagnostyki i   leczenia chorób oczu.  Posiadany sprzęt jest również  wykorzystywany do działalności diagnostycznej i leczniczej w Poradni Okulistycznej, w bezpośredniej łączności z Oddziałem, usytuowanej w miejscu lokalizacji  Uniwersyteckiego Centrum Pediatrycznego.

W Oddziale i Poradni poza  podstawowymi badaniami okulistycznymi, wykonywane są  badania obejmujące:

– ocenę refrakcji u niemowląt i małych dzieci w pozycji leżącej i siedzącej za pomocą ręcznego autorefraktometru,

– ocenę dna oka (siatkówka, nerw wzrokowy) za pomocą  wziernikowania pośredniego,  wykorzystania kamery siatkówkowej RetCam3 z możliwością dokumentacji fotograficznej

i  na nośnikach elektronicznych,

– pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego w pozycji leżącej i siedzącej (tonometria aplanacyjna, impresyjna, bezkontaktowa),

-ocenę przedniego odcinka oka, pomiar grubości rogówki (OCT przedniego odcinka, pachymetria)

– angiografię fluoresceinową i indocjaninową dna oczu u dzieci w pozycji leżącej i siedzącej (RetCam 3, funduskamera),

-badanie  morfologiczne siatkówki i nerwu wzrokowego oraz badanie naczyń siatkówki i naczyniówki – SOCT  i angioOCT,

– badania elektrofizjologiczne (wzrokowe potencjały wywołane -WPW, elektroretinografia (ERG).

Dominująca działalność Oddziału skupia się wokół zagadnień dotyczących, wcześniactwa i jego  powikłań  w narządzie wzroku, ze szczególnym uwzględnieniem retinopatii wcześniaków- laseroterapia i stosowanie doszklistkowe preparatów anty-VEGF. Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem zabiegowym. W chirurgii  zeza wykonywane są operacje na mięśniach prostych i skośnych. Prowadzone jest także w wybranych stanach  leczenie ortoptyczne i pleoptyczne zeza. Standardowo te ćwiczenia są  wykonywane w Poradni Okulistycznej.

Ponadto w Oddziale są diagnozowane i leczone dzieci z jaskrą, zaćmą i różnego typu zmianami rozwojowymi. W jaskrze przeprowadzamy operacje przeciwjaskrowe i inne zabiegi (cyklodestrukacja ciała rzęskowego za pomocą krioterapii  i laseroterapii), ale również wykonujemy badania diagnostyczne w trudnych przypadkach jaskry, połączonej z innymi ogólnymi zaburzeniami, i  inicjujemy leczenie farmakologiczne. Prowadzimy leczenie chirurgiczne zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej. Operujemy dzieci z wrodzonym opadnięciem powieki górnej (ptoza).

W Oddziale leczone są także dzieci  z wrodzonymi anomaliami naczyniowymi nagałkowymi, powiek i oczodołu (naczyniaki i malformacje). U tych pacjentów stosujemy leczenie chirurgiczne (wycięcie guza, embolizacja zmian) i farmakologiczne (propranolol, steroiody). Leczymy operacyjnie również guzy okołogałkowe łagodne i złośliwe, o innej etiologii  niż naczyniowa.

Oddział i Poradnia zajmują się zabiegowym leczeniem wrodzonej niedrożności dróg łzowych.

Oddział prowadzi nowoczesne leczenie chorób zapalnych narządu wzroku (leczenie biologiczne),  w tym ciężkich postaci  zapalenia błony naczyniowej o różnej etiologii, także w przebiegu reumatoidalnego młodzieńczego zapalenia stawów, jak i w przypadkach ciężkich nawrotowych stanów zapalnych błony naczyniowej o innej  etiologii.

Posiadane doświadczenie, wiedzę i umiejętności  lekarze zatrudnieni w Oddziale Okulistyki Dziecięcej przekazują, występując na zjazdach i konferencjach naukowych i publikując artykuły w czasopismach okulistycznych i innych medycznych.