Oddział Psychiatrii Wieku Podeszłego

pon, 2018-09-03 Joanna Barden

Ordynator: dr n. med. Radosław Magierski, tel.: 42 675 73 55;
e-mail: radosław.magierski@umed.lodz.pl
Oddziałowa:  Jolanta Nesler,  tel. 42 675 72 01
Dyżurka pielęgniarek: 42 675 73 56

 

Oddział  liczy 28 łóżek, jest oddziałem otwartym. Do oddziału przyjmowani są chorzy samodzielni w wieku powyżej 60 roku życia.
W oddziale leczeni są pacjenci z chorobą afektywną jedno i dwubiegunową, z zaburzeniami psychotycznymi oraz organicznymi zaburzeniami psychicznymi. Dotyczy to zarówno pierwszych zachorowań, jak i kolejnych epizodów choroby.
W postępowaniu terapeutyczno-rehabilitacyjnym uwzględniona jest specyfika pacjentów w wieku podeszłym. Jesteśmy wyczuleni na często odmienny obraz wielu zaburzeń w tej grupie wiekowej, zmieniony ich przebieg, a także specyfikę farmakoterapii (związaną między innymi z ryzykiem interakcji lekowych).

Proces diagnostyczny obejmuje: badanie psychiatryczne, badanie psychologiczne,  badanie neurologiczne, badanie internistyczne, wywiad rodzinny, ustalenie możliwości uzyskania wsparcia ze strony rodziny, sąsiadów, instytucji.

Badania dodatkowe: laboratoryjne, obrazowe mózgu, EEG, EKG

W leczeniu posługujemy się najnowszą wiedzą opartą na dowodach. Staramy się, aby nasze leczenie spełniało standardy europejskie.

Poza farmakoterapią wdrażamy inne metody leczenia biologicznego (elektroterapia) oraz postępowanie niefarmakologiczne: psychoterapię indywidualną, rehabilitację ruchową, gimnastykę; psychoedukację rodzin; porady psychologiczne dla opiekunów chorych otępiałych; porady prawne i socjalne; przekazywanie informacji na temat świadczeń przysługujących osobom niepełnosprawnym w Polsce ze strony organizacji państwowych i usługach świadczonych przez wybrane organizacje pozarządowe.