Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

pon, 2018-09-03 Joanna Barden

Pomorska 251 (budynek A-3, Ł-1, poziom „0”)
92-213 Łódź
Telefon: 42 675-74-71

Zakres działalności

Działalność medyczna

W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej prowadzona jest ambulatoryjna rehabilitacja kardiologiczna dla pacjentów z chorobą niedokrwienną serca (ch.n.s.), po ostrych zespołach wieńcowych, po zawale mięśnia sercowego i dla osób po zabiegach kardiochirurgicznych wykonanych z powodu choroby wieńcowej (CABG) oraz wad zastawkowych serca. Postępowanie to prowadzone jest zgodnie ze standardami Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) obowiązującymi w kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej i prewencji wtórnej chorób sercowo- naczyniowych.

Rehabilitacja kardiologiczna realizowana jest w ramach kontraktu z NFZ. W skład kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej wchodzą:

 • Wstępne badanie kwalifikujące do rehabilitacji kardiologicznej: badanie lekarskie oraz  nieinwazyjne kardiologiczne badania dodatkowe m.in. próba wysiłkowa, echokardiografia, monitorowanie czynności układu krążenia metodą Holtera;
 • 12 treningów interwałowych na ergometrach rowerowych (w ramach umowy z NFZ liczba treningów może być zwiększona do 24 treningów)
 • edukacja pacjentów dotycząca racjonalnych zachowań zdrowotnych (aktywności fizycznej i sposobu żywienia) oraz metod i technik radzenia sobie ze stresem i uzależnieniami;

Działalność dydaktyczna

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi prowadzi  kształcenie przeddyplomowe studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi następujących kierunków: lekarski, zdrowie publiczne, dietetyka, fizjoterapia;

Skład osobowy

 • Kierownik Ośrodka Rehabilitacji Dziennej Centralnego Szpitala Klinicznego
  prof. dr hab. n. med. Anna Jegier – specjalista rehabilitacji medycznej, specjalista chorób wewnętrznych i specjalista medycyny sportowej

Sprzęt medyczny

 • 9 stanowisk ergometrycznych do treningu interwałowego (firmy Schiller Poland)
 • przyrządy do kinezyterapii ( Orbitrek York i Supra Jogger)
 • stanowiska do treningu stacyjnego ( Atlas Kettler, leżanka terapeutyczna Steuerung)
 • kabina do ćwiczeń UGUL
 • system do telerehabilitacji kardiologicznej w warunkach domowych z 12 rejestratorami
 • 2 zestawy do badań ergospirometrycznych z bieżniami mechanicznymi i ergometrami rowerowymi  (GE Medical Systems i Schiller Poland)
 • 2 zestawy do prób wysiłkowych z oprogramowaniem kardiologicznym (GE Medical Systems i  StressTest Medea)
 • zestaw do oceny wydolności beztlenowej organizmu człowieka (ergometr do wykonywania testu Wingate);
 • aparat echokardiograficzny z opcją do badań naczyniowych (GE Medical Systems)
 • aparaty do rejestracji EKG 3 i 6 – kanałowe
 • aparaty do defibrylacji
 • zestaw do 24 godzinnej rejestracji EKG metodą Holtera
 • rejestrator do 24godzinnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą Holtera;
 • spirometr
 • zestaw do badań antropometrycznych: antropometr, fałdomierz, dynamometr hydrauliczny, waga lekarska i waga do pomiaru tkanki tłuszczowej i stopnia nawodnienia organizmu
 • aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi posiadające międzynarodową walidację

Osiągnięcia naukowe

Pracownicy Ośrodka Rehabilitacji Dziennej Centralnego Szpitala Klinicznego są w przeważającej części pracownikami jednostek naukowo – dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: Zakładu Medycyny Sportowej, Zakładu Medycyny Zapobiegawczej oraz Kliniki Geriatrii. Posiadają stopnie naukowe doktora nauk medycznych, doktora habilitowanego nauk medycznych i tytuły profesora. Są oni autorami prac naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i wielokrotnymi laureatami nagród naukowych Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wchodzą w skład redakcyjnych rad naukowych dużej liczby czasopism o zasięgu międzynarodowym.

Są promotorami wielu zakończonych przewodów doktorskich i wielokrotnie pełnili funkcje recenzentów przewodów doktorskich, habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu profesora. Są członkami z wyboru międzynarodowych i krajowych organizacji naukowych, posiadają doświadczenie w organizacji życia naukowego w kraju i za granicą. Są członkami zespołów ekspertów w Narodowym Centrum Nauki oraz koordynatorami i realizatorami wielu projektów badawczych, w tym Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD;

Osiągnięcia dydaktyczne

Pracownicy Poradni Ośrodka Rehabilitacji Dziennej Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi prowadzą zajęcia dydaktyczne w ramach kształcenia przeddyplomowego lekarzy, magistrów zdrowia publicznego, fizjoterapeutów i dietetyków. Są autorami i współautorami wielu monografii z zakresu rehabilitacji kardiologicznej i medycyny zapobiegawczej.

Osiągnięcia lecznicze

Pracownicy Ośrodka Rehabilitacji Dziennej Centralnego Szpitala Klinicznego są specjalistami kilku  dziedzin medycyny wymaganych do udzielania porad w zakresie rehabilitacji kardiologicznej: specjalistami kardiologii, rehabilitacji medycznej oraz chorób wewnętrznych.

Tytuły, pełnione funkcje naukowe, społeczne poza Szpitalem

Kierownik Ośrodka Rehabilitacji Dziennej prof. dr hab. n. med. Anna Jegier jest przewodniczącą- elektem  Zarządu Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; W latach 2006- 2014 członkini Zarządu Sekcji Fizjologii Wysiłku Fizycznego, przekształconej w sekcję Badań Podstawowych i Stosowanych Wysiłku Fizycznego Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (The Exercise Physiology Section/  Exercise, Basic and Translational Research Section of the European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation European Society of Cardiology). Jest przewodniczącą Sekcji Rehabilitacji Medycznej Towarzystwa Internistów Polskich (TIP).