Oddział Diagnostyczno-Obserwacyjny

pon, 2018-09-03 Joanna Barden

Ordynator Oddziału
Adiunkt Kliniki Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych
Dr n. med. Małgorzata Urban – Kowalczyk                           42 675 87 19

Pielęgniarka oddziałowa  mgr Agnieszka Kłos                   42 675 73 48

Dyżurka pielęgniarek                                                              42 675 72 02

 

Oddział Diagnostyczno – Obserwacyjny jest przeznaczony do całodobowej hospitalizacji  pełnoletnich pacjentów. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem objawów zaburzeń psychicznych o różnej etiologii, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów wymagających intensywnego leczenia w warunkach wzmożonego nadzoru. Ze względów bezpieczeństwa oddział jest monitorowany.

Wykonujemy wszystkie konieczne badania diagnostyczne, których wybór jest podyktowany stanem zdrowia pacjenta m.in. szeroki zakres badań laboratoryjnych, EEG, EKG, badania obrazowe. Ponadto dysponujemy możliwością konsultacji internisty i neurologa zatrudnionych w szpitalu. Zapewniamy także:

– pełną diagnozę psychiatryczną

– diagnostykę psychologiczną, w tym badanie neuropsychologiczne

– leczenie lekoopornych psychoz oraz depresji, potencjalizację farmakoterapii

– leczenie elektrowstrząsami

– interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne

– psychoedukację pacjentów i ich rodzin

– pomoc pracownika socjalnego

– terapię zajęciową

Oddział nie dysponuje specjalistycznym programem terapeutycznym dla pacjentów uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.