Poradnia Prewencji Chorób Układu Krążenia i Metabolicznych

pon, 2018-09-03 Joanna Barden

Pomorska 251
92-213 Łódź (budynek A-3; Ł-1, poziom „0”)
Telefon: 42 675-74-71

Zakres działalności

Działalność medyczna

W Poradni Prewencji Chorób Układu Krążenia i Metabolicznych realizowane są porady w zakresie prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia (choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze) oraz chorób metabolicznych (otyłość, cukrzyca, zaburzenia lipidowe). Porady w tym zakresie udzielane są zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,  Polskiego Forum Profilaktyki i innych towarzystw naukowych;

Działalność dydaktyczna

W Poradni Prewencji Chorób Układu Krążenia i Metabolicznych Centralnego Szpitala Klinicznego odbywa się kształcenie przeddyplomowe dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi następujących kierunków: lekarski, zdrowie publiczne, dietetyka, fizjoterapia;

Skład osobowy

 • Kierownik Poradni Prewencji Chorób Układu Krążenia i Metabolicznych
  prof. dr hab. n. med. Anna Jegier – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista rehabilitacji medycznej i specjalista medycyny sportowej.

Osoby współpracujące z Poradnią Prewencji Chorób Układu Krążenia i Metabolicznych:

 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas – specjalista medycyny sportowej, specjalista zdrowia publicznego i lekarz chorób wewnętrznych;
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny sportowej, specjalista rehabilitacji medycznej i specjalista geriatrii;

Sprzęt medyczny

 • 2 zestawy do badań ergospirometrycznych z bieżniami mechanicznymi i ergometrami rowerowymi  (GE Medical Systems i Schiller Poland)
 • 2 zestawy do prób wysiłkowych z oprogramowaniem kardiologicznym (GE Medical Systems i  StressTest Medea)
 • Zestaw do oceny wydolności beztlenowej organizmu człowieka (ergometr do wykonywania  testu Wingate);
 • aparat echokardiograficzny z opcją do badań naczyniowych (GE Medical Systems)
 • aparaty do rejestracji EKG 3 i 6 – kanałowe
 • aparaty do defibrylacji
 • zestaw do 24 godzinnej rejestracji EKG metodą Holtera
 • rejestrator do 24godzinnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą Holtera;
 • spirometr
 • zestaw do badań antropometrycznych: antropometr, fałdomierz, dynamometr hydrauliczny, waga lekarska i waga do pomiaru tkanki tłuszczowej i stopnia nawodnienia organizmu
 • glukometr
 • aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi posiadające międzynarodową walidację

Osiągnięcia naukowe

Pracownicy Poradni Prewencji Chorób Układu Krążenia i Metabolicznych Centralnego Szpitala Klinicznego są w przeważającej części pracownikami jednostek naukowo – dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: Zakładu Medycyny Sportowej, Zakładu Medycyny Zapobiegawczej oraz Kliniki Geriatrii. Posiadają stopnie naukowe doktora nauk medycznych, doktora habilitowanego nauk medycznych i tytuły profesora. Są oni autorami wielu prac naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i wielokrotnymi laureatami nagród naukowych Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wchodzą w skład redakcyjnych rad naukowych dużej liczby czasopism o zasięgu międzynarodowym. Są promotorami wielu zakończonych przewodów doktorskich i wielokrotnie pełnili funkcje recenzenta przewodów doktorskich, habilitacyjnych i wniosków o tytuł profesora. Są członkami z wyboru międzynarodowych i krajowych organizacji naukowych, posiadają doświadczenie w organizacji życia naukowego w kraju i za granicą. Są członkami zespołów ekspertów w Narodowym Centrum Nauki oraz koordynatorami i realizatorami wielu projektów badawczych, w tym Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD;

Osiągnięcia dydaktyczne

Pracownicy Poradni Prewencji Chorób Układu Krążenia i Metabolicznych Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi prowadzą zajęcia dydaktyczne w ramach kształcenia przeddyplomowego lekarzy, magistrów zdrowia publicznego, fizjoterapeutów i dietetyków. Są autorami i współautorami wielu monografii z zakresu medycyny zapobiegawczej.

Osiągnięcia lecznicze

Pracownicy Poradni Prewencji Chorób Układu Krążenia i Metabolicznych Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi są specjalistami w zakresie kilku dziedzin medycyny wymaganych  do udzielania porad z zakresu prewencji chorób układu krążenia oraz chorób metabolicznych tj. specjalistami chorób wewnętrznych, kardiologii i rehabilitacji medycznej.

Tytuły, pełnione funkcje naukowe, społeczne poza Szpitalem

Kierownik Poradni Prewencji Chorób Układu Krążenia i Metabolicznych prof. dr hab. n. med. Anna Jegier jest przewodniczącą- elektem  Zarządu Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; W latach 2006- 2014 była członkiem europejskiego Zarządu Sekcji Fizjologii Wysiłku Fizycznego, przekształconej w sekcję Badań Podstawowych i Stosowanych Wysiłku Fizycznego Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (The Exercise Physiology Section/  Exercise, Basic and Translational Research Section of the European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation European Society of Cardiology). Jest przewodniczącą Sekcji Rehabilitacji Medycznej Towarzystwa Internistów Polskich (TIP).