Pracownia Diagnostyki Obrazowej

pon, 2018-09-03 Joanna Barden

Telefon: 42 675-75-68

Pracownia dysponuje nowoczesnymi aparatami do wykonywania zdjęć zębowych, zgryzowych, pantomograficznych, cefalometrycznych, stawów skroniowo – żuchwowych.

Wykonujemy także diagnostykę przy pomocy tomografu komputerowego cienkiej wiązki.