Zakład i Poradnia Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej wraz z Centrum Implantologii Stomatologicznej

pon, 2018-09-03 Joanna Barden

Telefon 42 675-75-49 lub 42 675-76-63

Kierownik Zakładu: Prof. Natalia Lewkowicz

 

Zakres działalności dydaktycznej:

 • dla IV i V roku studentów stomatologii:

  • ćwiczenia fantomowe, kliniczne, seminaryjne , wykłady,
 • dla IV i V roku studentów stomatologii studiów  anglojęzycznych:
  • ćwiczenia  fantomowe, kliniczne, seminaryjne , wykłady,
  • dla studentów kierunku lekarskiego VI roku (propedeutyka stomatologii)
  • praktyki studenckie dla studentów stomatologii II, III, IV roku

Zakres działalności medycznej:

 • skaling naddziąsłowy z polerowaniem koron i szyjek zębów,
 • kontaktowe stosowanie preparatów fluoru,
 • mechaniczne oczyszczanie zębów
 • skaling poddziąsłowy i wygładzenie cementu korzeniowego
 • piaskowanie naddziąsłowe i  poddziąsłowe zębów,
 • kiretaż zamknięty i otwarty
 • zabiegi płatowe na przyzębiu,
 • zabiegi regeneracji tkanek przyzębia za pomocą wszczepów i materiałów kościozastępczych, białek matrycy szkliwnej oraz błon regeneracyjnych,
 • zabiegi chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej (pokrycie recesji dziąsła, pogłębienie przedsionka),
 • zabiegi sterowanej regeneracji tkanek przyzębia,
 • szynowanie zębów,
 • zabiegi profilaktyczne w obrębie przyzębia,
 • zabiegi laserem diodowym,
 • terapia fotodynamiczna chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej,
 • leczenie farmakologiczne chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej,
 • diagnostyka i leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej,
 • profilaktyka onkologiczna dotycząca jamy ustnej,
 • leczenie chirurgiczne chorób błony śluzowej jamy ustnej.

Pozostała działalność:

W ramach kształcenia podyplomowego realizowane są:

 • studia doktoranckie,
 • staże specjalizacyjne  (kierunkowe i cząstkowe  z zakresu periodontologii),
 • staże podyplomowe dla absolwentów uczelni medycznych,

 Osiągnięcia naukowe w latach 2008-2014:

Publikacje naukowe o charakterze prac poglądowych, oryginalnych i kazuistycznych na łamach czasopism medycznych z dodatnim wskaźnikiem Impact Factor (Immunobiology, Archivum Immunologiae et Therapia Experimentalis, Journal of Oral Pathology & Medicine, Advances in Medical Sciences, Archivum Immunologiae et Therapia Experimentalis, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health) oraz z punktacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Czasopismo Stomatologiczne, Dental and Medical Problems, Dental Forum,  Magazyn Stomatologiczny, Poradnik Stomatologiczny, e-Dentico, Otorynolaryngologia, Mikologia Lekarska, Annals of Parasitology, Lekarz Rodzinny).

Ponadto pracownicy  biorą czynny udział w konferencjach naukowo-szkoleniowych, międzynarodowych sympozjach i zjazdach naukowych.

Prace badawcze w ramach grantów uczelnianych i ministerialnych:

 • Ocena progresji zmian i stanów przednowotworowych w jamie ustnej z uwzględnieniem ekspresji tetraspanin oraz aktywacji białka
 • Epidemiologia, etiopatogeneza, profilaktyka i leczenie zespołowe chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej
 • Etiologia i patogeneza aft nawracających
 • Skuteczność wybranych protokołów chirurgicznego i niechirurgicznego leczenia zapaleń przyzębia

Osiągnięcia dydaktyczne:

 • Zakład prowadzi Studenckie Koło Naukowe, które cieszy się dużym zainteresowaniem. W ramach Koła przygotowywane są publikacje naukowe oraz wygłaszane są doniesienia zjazdowe (w 2014 roku wygłoszono 3 prace poglądowe i 2 prace kliniczno-badawcze na Konferencji Naukowej Studentów Stomatologii im. M. Kłopotowskiego w Łodzi).

Osiągnięcia lecznicze:

Lekarze pracujący w Zakładzie Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej mają wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu interdyscyplinarnym pacjentów.

Zakład prowadzi współpracę w zakresie diagnostyki i leczenia z ośrodkami dermatologicznymi.

Pracownicy Zakładu są członkami Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego