Zakład i poradnia zaburzeń czynnościowych narządu żucia

pt, 2018-09-14 Joanna Barden

Telefon: 42 675-76-68 dr n. med. Monika Domarecka

 Pracownia Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia jest częścią Zakładu Stomatologii Ogólnej wchodzącej w skład Katedry Stomatologii Odtwórczej. Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej to zajęcia przedkliniczne dla studentów II roku stomatologii oraz dla studentów technik dentystycznych (fizjologia narządu żucia), a także nory okluzji dla studentów III, IV, V roku stomatologii i gerostomatologia dla V roku stomatologii. Prowadzimy także ćwiczenia dla studentów anglojęzycznych.

Poradnia zatrudnia kilku lekarzy, których zainteresowania stomatologiczne to głównie zaburzenia czynnościowe narządu żucia, bruksizm, parafunkcje, przemieszczenie krążka stawowego, zaburzenia zwarcia, samoistne bóle głowy i twarzy. Leczenie pacjentów polega przede wszystkim na uświadamianiu i edukacji, wykonywaniu pacjentom  szyn relaksacyjnych, repozycyjnych, fizjoterapii, korekcyjnym szlifowaniu zębów.

Pracujemy w najnowszej na terenie Szpitala Poradni (oddana do użytku w 2011 r.) składającej się z 6 w pełni wyposażonych unitów, posiadamy także mikroskop endodontyczny endometr, artykulatory Gerbera i Amann – Girbach, urządzenie do rehabilitacji (biotron, ultradźwięki, pole magnetyczne, wioform).

Osiągnięcia naukowe to 4 doktoraty z zakresu tematyki obejmującej zaburzenia czynnościowe narządu żucia, 2 specjalizacje ze stomatologii zachowawczej
z endodoncją, 1 specjalizacja ze stomatologii ogólnej, 1 w trakcie specjalizacji
z protetyki stomatologicznej, 1 w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej. Rocznie przyjmujemy około 5000 pacjentów jednocześnie kształcąc, także rocznie, ponad 500 studentów. Lekarze biorą czynny udział
w corocznych zjazdach i konferencjach naukowych, należą do Polskiego Towarzystwa Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia.