I Poradnia Protetyki Stomatologicznej

pon, 2018-09-03 Joanna Barden

Telefon: 42 675-74-63

Kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej UM w Łodzi i I Poradni Protetyki Stomatologicznej – prof. dr hab. n.med. Dejak Beata

Zakres Działalności

 1. Prowadzi nauczanie Studentów Stomatologii Wydziału lekarskiego Oddziału Stomatologicznego w zakresie protetyki stomatologicznej na latach III, IV i V. Prowadzi również nauczanie studentów Technik Dentystycznych na roku II i III.
 2. Prowadzi działalność medyczną w zakresie wykonywania protez stałych (wkładów i nakładów koronowych, wkładów kk, koron, mostów) oaz protez osiadających (częściowych, całkowitych, szkieletowych i overdentures).

Osiągnięcia naukowe

Lekarze Zakładu prowadza badania naukowe w zakresie biomechaniki. Są autorami wielu publikacji w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych.

prof. dr hab. Dejak Beata jest autorką 141 prac o łącznej punktacji ponad 600 p. MNiSW.  Przykładowe prace:

 1. Dejak B, Młotkowski A. Strength comparison of anterior teeth restored with ceramic endocrowns vs custom-made post and cores. Journal of Prosthodontic Research 2018;62 :171–176.
 2. Dejak B, Młotkowski A.A comparison of stresses in molar teeth restored with inlays and direct restorations, including polymerization shrinkage of composite resin and tooth loading during mastication. Dent Mater. 2015 Mar;31(3):e77-87.
 3. Łagodzińska P, Bociong K, Dejak B.[Influence of primers ‚ chemical composition on shear bond strength of resin cement to zirconia ceramic]. Polim Med. 2014 Jan-Mar;44(1):13-20. Polish.
 4. Dejak B, Młotkowski A.3D-Finite element analysis of molars restored with endocrowns and posts during masticatory simulation. Dent Mater. 2013 Dec;29(12):e309-17.
 5. Dejak B, Młotkowski A.The influence of ferrule effect and length of cast and FRC posts on the stresses in anterior teeth.Dent Mater. 2013 Sep;29(9):e227-37.
 6. Dejak B, Młotkowski A, Langot C. Three-dimensional finite element analysis of molars with thin-walled prosthetic crowns made of various materials. Dent Mater. 2012 Apr;28(4):433-41
 7. Dejak B, Młotkowski A.Finite element analysis of strength and adhesion of cast posts compared to glass fiber-reinforced composite resin posts in anterior teeth. J Prosthet Dent. 2011 Feb;105(2):115-26.
 8. Dejak B, Mlotkowski A.Three-dimensional finite element analysis of strength and adhesion of composite resin versus ceramic inlays in molars. J Prosthet Dent. 2008 Feb;99(2):131-40.
 9. Dejak B, Mlotkowski A, Romanowicz M. Strength estimation of different designs of ceramic inlays and onlays in molars based on the Tsai-Wu failure criterion. J Prosthet Dent. 2007 Aug;98(2):89-100.
 10. Dejak B, Mlotkowski A, Romanowicz M. Finite element analysis of mechanism of cervical lesion formation in simulated molars during mastication and parafunction. J Prosthet Dent. 2005 Dec;94(6):520-9.
 11. Dejak B, Młotkowski A, Romanowicz M.Finite element analysis of stresses in molars during clenching and mastication. J Prosthet Dent. 2003 Dec;90(6):591-7.

Beata Dejak „Kompendium wykonania uzupełnień protetycznych” MedTourPress 2014

Prof. Beata Dejak jest promotorem 10 przewodów doktorskich.

Osiągnięcia dydaktyczne:

Od 1986 Zakład Protetyki jest organizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego.

Osiągnięcia lecznicze:

W I Poradni Protetyki wykonywane są wszystkie rodzaje uzupełnień protetycznych. protez stałych (wkładów i nakładów koronowych, wkładów kk, koron, mostów) oaz protez osiadających (częściowych, całkowitych, szkieletowych i overdentures, tymczasowych).

Prowadzimy specjalizację 36 lekarzy w zakresie Protetyki Stomatologicznej.

Wydarzenia nagrody, tytuły, pełnione funkcje naukowe, społeczne prowadzone poza szpitalem

 • prof. dr hab. Dejak Beata
  • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Protetyka Stomatologiczna powołany przez Dyrektora Centrum Egzaminów medycznych od 2011
  • Członek Komisji Egzaminacyjnej rozpatrującej merytoryczne zastrzeżenia do zadań testowych LDEK powołany przez Dyrektora Centrum Egzaminów medycznych od 2013
  • Członek wielu Komitetów Redakcyjnych Czasopism
  • PTS – Prezes oddziału łódzkiego PTS, Członek Zarządu Głównego PTS, Kierownik Głównej Komisji Rewizyjnej PTS
  • Laureatka 10  indywidualnych Nagród Naukowych Rektora UM w Łodzi, srebrnej i złotej odznaki PTS