Zakład i Poradnia Protetyki Stomatologicznej

pon, 2018-09-03 Joanna Barden

Telefon: 42 675-74-63

Kierownik Zakładu – dr hab. prof. nadzw. Dejak Beata

Zakres Działalności

 1. Prowadzi nauczanie Studentów Stomatologii Wydziału lekarskiego Oddziału Stomatologicznego w zakresie protetyki stomatologicznej na latach III, IV i V. Prowadzi również nauczanie studentów Technik Dentystycznych na roku II i III.
 2. Prowadzi działalność medyczną w zakresie wykonywania protez stałych (wkładów i nakładów koronowych, wkładów kk, koron, mostów) oaz protez osiadających (częściowych, całkowitych, szkieletowych i overdentures) w ramach I Poradni Protetyki.

Osiągnięcia naukowe

Lekarze Zakładu prowadza badania naukowe w zakresie biomechaniki. Sa autorami wielu publikacji w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych.

Przykładowo artykuły zagraniczne z IF dr hab. prof. nadzw. Dejak Beata

 1. Three-dimensional finite element analysis of molars with thin-walled prosthetic crowns made of various materials.
  1. Dejak B, Młotkowski A, Langot C.
  2. Dental Materials 2012, 28, 433–441
 2. Finite element analysis of strength and adhesion of cast posts compared to glass fiber-reinforced composite resin posts in anterior teeth.
  1. Dejak B, Młotkowski A.
  2. J Prosthet Dent. 2011 Feb;105(2):115-26.
  3. PMID:21262409[PubMed – indexed for MEDLINE]
 3. Three-dimensional finite element analysis of strength and adhesion of composite resin versus ceramic inlays in molars.
  1. Dejak B, Mlotkowski A.
  2. J Prosthet Dent. 2008 Feb;99(2):131-40.
  3. PMID:18262014[PubMed – indexed for MEDLINE]
 4. Strength estimation of different designs of ceramic inlays and onlays in molars based on the Tsai-Wu failure criterion.
  1. Dejak B, Mlotkowski A, Romanowicz M.
  2. J Prosthet Dent. 2007 Aug;98(2):89-100.
  3. PMID:17692590[PubMed – indexed for MEDLINE]
 5. Finite element analysis of mechanism of cervical lesion formation in simulated molars during mastication and parafunction.
  1. Dejak B, Mlotkowski A, Romanowicz M.
  2. J Prosthet Dent. 2005 Dec;94(6):520-9.
  3. PMID:16316798[PubMed – indexed for MEDLINE]
 6. Finite element analysis of stresses in molars during clenching and mastication.
  1. Dejak B, Młotkowski A, Romanowicz M.
  2. J Prosthet Dent. 2003 Dec;90(6):591-7.
  3. PMID:14668761[PubMed – indexed for MEDLINE]
 7. Dejak B.
  1. Comparison of strength of various designs ceramic restorations in large cavities in molars based on FEA
  2. Polish Journal of Environmental Studies 2008, 17,6, 36-42.

Osiągnięcia dydaktyczne:

Od 1986 Zakład Protetyki jest organizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego.

Osiągnięcia lecznicze:

W zakładzie wykonywane są wszystkie rodzaje uzupełnień protetycznych

Wydarzenia nagrody, tytuły, pełnione funkcje naukowe, społeczne prowadzone poza szpitalem

 • Nagrody dr hab. prof. nadzw. Dejak Beata
  • W 1993 i 1996, 1999 roku Beata Dejak otrzymała indywidualne Nagrody Naukowe Rektora II stopnia.
  • W 2006 i 2008 uzyskała Indywidualną Nagrodę Naukową Rektora stopnia I
  • W 2000 i w 2007 otrzymała II nagrodę za pracę opublikowaną w Protetyce Stomatologicznej
 • Dr hab. prof. nadzw. Dejak Beata- PTS- Polskie Towarzystwo Stomatologiczne
  • Członek Zarządu Głównego PTS – Rok wyboru 2010
  • Członek Zarządu Oddziału Łódzkiego PTS- od 2010
  • Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Łódzkiego PTS w latach 2004-2010,
 • Członek Kolegium Redakcyjnego dr hab. prof. nadzw. Dejak Beata
  • Dental Materials – IF 2,920
  • Protetyka Stomatologiczna – dr hab. prof. nadzw. Dejak Beata –członek Zespołu Recenzentów Kolegium Redakcyjnego od 2011
  • Stomatologia Współczesna- dr hab. prof. nadzw. Dejak Beata- Członek Rady Naukowej od 2010
  • Członek Komisji dr hab. prof. nadzw. Dejak Beata
  • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Protetyka Stomatologiczna powołany przez Dyrektora Centrum Egzaminów medycznych od 2011
  • Członek Komisji Egzaminacyjnej rozpatrującej merytoryczne zastrzeżenia do zadań testowych LDEK powołany przez Dyrektora Centrum Egzaminów medycznych od 2013
 • Dr Doliwa Aneta – Prezes Oddziału Łódzkiego PTS – od 2006
 • Dr Drobnik Krzysztof- Sekretarz Zarządu Oddziału Łódzkiego PTS od 2006
 • Dr  Andruch Krzysztof
  • The  International Congress of Oral Implantologists ICOI  członek od 2004
  • Deutsche  Gesellschaft fur Orale Implantologie  DGOI członek od 2004
  • Polskie Stowarzyszenie Implatologiczne PSI – sekretarz komisji edukacyjnej  od 2003
 • OIL Łódź
  • Dr Andrzej Suchorzewski
  • Dr Aneta Doliwa