Zespół Poradni Specjalistycznych CKD

pon, 2018-09-03 Joanna Barden

Poradnia Kardiochirurgiczna

Przejdź

Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci

Przejdź

Poradnia Kontroli Urządzeń Wszczepialnych Serca

Przejdź

Poradnia Internistyczna

Przejdź

Poradnia Diabetologiczna

Przejdź

Poradnia Preluksacyjna

Przejdź

Poradnia Rehabilitacyjna dla Dorosłych

Przejdź

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci

Przejdź

Poradnia Kardiologiczna

Przejdź

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Przejdź

Poradnia Leczenia Osteoporozy

Przejdź

Poradnia Nefrologiczna

Przejdź

Poradnia Anestezjologiczna

Przejdź

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dorosłych

Przejdź