Zapytanie  ofertowe na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu przygotowanego w ramach Konkursu zamkniętego nr POIS.09.02.00-IP.04-00-005/2016.
Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-02-03 15:20:21
Zmianę wprowadził:Agnieszka Kotynia