Zapytanie ofertowe - lekarz specjalista psychiatrii

czw, 2019-09-19 Joanna Barden

Ogłoszenia dotyczące projektu

„SOS dla ŁOM – realizacja nowoczesnej teleopieki medycznej dla mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego” Nr RPLD.09.02.02-10-C010/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Data ostatniej modyfikacji: 01 października 2019, 7:59, Joanna Barden

Zapytanie-ofertowe_Lekarz-Psychiatra 20190919

Pobierz


Unieważnienie postępowania

Pobierz