Zapytanie ofertowe - lekarz specjalista psychiatrii

czw, 2019-10-10 Joanna Barden

Ogłoszenia dotyczące projektu

„SOS dla ŁOM – realizacja nowoczesnej teleopieki medycznej dla mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego” Nr RPLD.09.02.02-10-C010/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Data ostatniej modyfikacji: 23 października 2019, 8:56, Joanna Barden

Zapytanie ofertowe - Lekarz specjalista psychiatrii

Pobierz


Unieważnienie postępowania

Pobierz