Dla zapewnienia wysokiej jakości wykonywanych badań Dział Diagnostyki Laboratoryjnej  prowadzi systematyczną kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną.
Każdego dnia, przed rozpoczęciem pracy sprawdzana jest poprawność pracy analizatorów, z wykorzystaniem firmowych materiałów kontrolnych.

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej  posiada certyfikaty uczestnictwa w programach krajowych i międzynarodowych, tj.:

  • Powszechnym Programie Oceny Wiarygodności Badań Laboratoryjnych organizowanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej – Łódź
  • Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań w Mikrobiologii – POLMICRO- prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej – Warszawa
  • Warsztatach Kontroli Jakości Typowania HLA I klasy dla Krajów Europy Środkowej i Wschodniej organizowanych przez Oddział Kontroli Jakości przy Polskim Towarzystwie Immunogenetycznym – Wrocław
  • Powszechnym Programie Zewnętrznej Oceny Jakości w Medycynie Laboratoryjnej organizowanym przez Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce – Gdańsk, przy współpracy z Labquality – Helsinki
  • Centralnym Europejskim Programie Kontroli Jakości „Cytometry” –CEQUAL- Heidelberg, Niemcy

 

Kierownik ds. Jakości w Laboratorium: mgr Alina Prylińska – diagnosta laboratoryjny, specjalista diagnostyki laboratoryjnej.