• Wprowadzenie preparatu 99mTc-MIBI własnej produkcji do badań perfuzji mięśnia sercowego
 • Wdrożenie oryginalnej metody opracowywania scyntygramów perfuzyjnych do ilościowej oceny zaburzeń ukrwienia mięśnia sercowego
 • Wprowadzenie oryginalnego radiofarmaceutyku, opracowanego we własnym zakresie 51Cr-BLEO do diagnostyki onkologicznej
 • Wprowadzenie 169Yb-cisdwuchlorodwumetioninoplatyny do diagnostyki guzów płuc i chłoniaków złośliwych
 • Udoskonalenie cholescyntygraficznej metody rozpoznawania chorób dróg żółciowych przy użyciu99mTc-mebrofeniny (MBF), przygotowanej we własnym zakresie
 • Wprowadzenie 99mTc-PTP, przygotowanego we własnym zakresie, do statycznej scyntygrafii wątroby
 • Wprowadzenie 99mTC-EC, własnej produkcji, do kompleksowych badań nefrourologicznych
 • Udoskonalenie i wdrożenie badań klirensowych dla oceny czynności nerek oraz wątroby
 • Wprowadzenie gammaglobuliny (IgG) znakowanej 99mTc, przygotowywanej we własnym zakresie, do wykrywania ognisk zapalnych
 • Wdrożenie badań scyntygraficznych przy użyciu leukocytów znakowanych 99mTc-HmPAO do diagnostyki stanów zapalnych
 • Wprowadzenie 99mTc-HmPAO, własnej produkcji, do scyntygraficznych badań ukrwienia mózgu
 • Wdrożenie metody oceny retencji znacznika osteoporowego: 99mTc-EHDP dla diagnostyki osteoporozy i innych zaburzeń metabolizmu układu kostnego
 • Wrożenie metody scyntygraficznej detekcji gruczolaka przytarczyc przy użyciu dwóch radiofarmaceutyków
 • Wprowadzenie metody scyntygrafii całego ciała przy użyciu 131I-jodku sodu oraz 99mTc-MIBI do wykrywania odrostów i przerzutów raka tarczycy

Wnioski patentowe

 1. Metoda otrzymywania suchego zestawu etylenodwucysteiny (EC) do znakowania 99mTc, do badań nerek (1993) – wniosek wyłożony
 2. metoda otrzymywania suchego zetawu immunoglobuliny G (IgG) do znakowania 99mTc, do diagnostyki zmian zapalnych (1993) – wniosek zgłoszony

Wnioski racjonalizatorskie

 • Sposób przygotowania preparatu do scyntygrafii wątroby i śledziony znakowanego 113mIn
 • Sposób otrzymywania kompleksu kwasu propanotetrafosfonowego – PTP z 99mTc do scyntygraficznego badania wątroby
 • Sposób otrzymywania nowego preparatu koloidalnego znakowanego 99mTc do scyntygraficznego badania wątroby i śledziony
 • Sposób otrzymywania nowego preparatu do cholescyntygrafii – 99mTc-mebrofenina (MBF)
 • Próba znakowania i zastosowania nowego radiofarmaceutyku 99mTc-merkaptoacetylotrójglicyny (MAG3)
 • Metoda otrzymywania suchego zestawu metoksyizobutyloizonitrylu (MIBI) do znakowania 99mTc, do badań serca
 • Metoda otrzymywania suchego zestawu heksametylopropylenoaminooksymu (HmPAO) do znakowania 99mTc, do badań mózgu