Kształcące w zawodzie :
HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA     – 4 semestry

Siedziba szkoły :
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 
INSTYTUT STOMATOLOGII W ŁODZI
UL.POMORSKA 251

Szkoła niepubliczna działająca na prawach publicznych.

Zapewniamy:
      – Naukę w całości zorganizowaną na terenie Instytutu Stomatologii
      – Dostęp do biblioteki akademickiej,czasopism,internetu,dostęp do materiałów naukowych i dydaktycznych
      – Naukę zawodu w bogato wyposażonych pracowniach oraz salach klinicznych na wysokiej jakości sprzęcie specjalistycznym
      – Przygotowanie zawodowe pod okiem nauczycieli akademickich
      – Zajęcia odbywają się w czwartki, piątki i soboty
      – Zajęcia praktyczne prowadzone w grupach 5-6 osobowych

 

 

ABSOLWENCI OTRZYMAJĄ DYPLOMY UZYSKANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO DANEGO KIERUNKU

Niepubliczne Studium Medyczne

SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego

Instytutu Stomatologii

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Ogłasza nabór słuchaczy na kierunek: Higienistka stomatologiczna

Zasady rekrutacji:

1. Złożenie wymaganych dokumentów:

– podanie o przyjęcie

– świadectwo ukończenia szkoły średniej

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w Studium na kierunku Higienistka Stomatologiczna

2. Dokonanie wpłaty wpisowego

 

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 trwa do 22.09.2014

Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Stomatologii pokój 216 ul. Pomorska 251 w Łodzi od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00. Decyduje kolejność złożonych podań o przyjęcie.

 

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt pod nr tel. 42 675-75-00