O nas – Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Informujemy, że na na mocy Uchwał Nr 482/2016 oraz 488/2016 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dnia 01.04.2016 r. nastąpiło kompleksowe przeniesienie wszystkich jednostek i komórek SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii  Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  –  Centralnego Szpitala Weteranów zlokalizowanych  w  obiekcie  Centrum  Kliniczno – Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego  w Łodzi przy ul. Pomorskiej  251 do struktur  SPZOZ Centralnego  Szpitala  Klinicznego Uniwersytetu  Medycznego  w  Łodzi  z  siedzibą  przy ul.  Pomorskiej 251.

Zakład powstały w wyniku połączenia nosi nazwę:

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Nazwa skrócona: Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi                                                             Adres korespondencyjny: 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

Regon 472147559
NIP 728-22-46-128
KRS 0000149790
Księga rejestrowa ZOZ nr 000000018629

Nr konta bankowego: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w Łodzi ul. Łąkowa 29,
70 1130 1163 0014 7148 0720 0001

Nr konta bankowego na: „Wadia i sumy depozytowe” (BGK) Łódź,
59 1130 1163 0014 7148 0720 0005