ul. Pomorska 251 92-213 Łódź
tel. (42) 201-42-10 fax (42) 201-42-11

Kierownik Oddziału:

dr hab. n. med. prof. UM Waldemar Machała

po Pielęgniarki Oddziałowej

mgr Agnieszka Dorozik

St sekretarka med./ menedżer Oddziału

mgr Aleksandra Olszówka

Z-ca Kierownika

lek. med. Marta Serwa

Lekarze

Dr Damian Obrzut
Lek. Tomasz Wiśniewski
Lek. Robert Głuszcz
Lek. Aneta Sztyler
Lek. Katarzyna Życińska
Lek. Michał Karpiński
Lek. Magdalena Korpas- Wasiak
Lek. Michał Orczykowski
Lek. Michał Wojdak

Lekarze rezydenci

Dr n. med. Maciej Kędzierski
Lek. Ewelina Kulińska