92-213 Łódź, ul. Pomorska 251,
budynek A-3 poziom 0,
tel: 42 272 57 44/45

Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki – specjalista neurolog
dr n. med. Agata Gajos – specjalista neurolog
dr. n. med. Justyna Pigońska – specjalista neurolog

Zakres działalności dydaktycznej:
Zajęcia dydaktyczne prowadzone ze studentami Kierunku Fizjoterapia Wydziału Wojskowo-Lekarskiego.

Zakres działalności medycznej:
W ramach kontraktu z NFZ realizowany jest program lekowy „Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A”. Obecnie  nie posiadamy kontraktu z NFZ na inne świadczenia.
Zespół lekarski specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu choroby Parkinsona i innych zaburzeń ruchowych (drżenie, dystonie, tiki). Prowadzona jest kwalifikacja chorych do leczenia z zastosowaniem głębokiej stymulacji mózgu (deep brain stimulation – DBS)
oraz zapewniona opieka po wszczepieniu stymulatora obejmująca jego programowanie. Zapewniamy również specjalistyczną opiekę pacjentom z innymi chorobami należącymi do tzw. zaburzeń ruchowych, w tym z chorobą Huntingtona oraz z zespołem niespokojnych nóg. Ponadto oferujemy diagnostykę i leczenie chorób obwodowego układu nerwowego, np. polineuropatii, zespołu cieśni nadgarstka.

Urządzenia, sprzęt medyczny:
– aparat do elektromiografii (EMG) i badania potencjałów wywołanych
– aparat do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS)
– aparat do badania laserowych potencjałów wywołanych (LEP)