Telefon: 42 675  72 04

Oddział Dzienny Zaburzeń Afektywnych dysponuje 17 miejscami.

Oddział pracuje od  poniedziałku do  piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00. Przeznaczony jest dla Pacjentów, u których szczególne znaczenie ma terapia psychologiczna i aktywizacja.  Leczenie w  Oddziale  Dziennym  może stanowić  kontynuację  leczenia  w Oddziale całodobowym.

Długość pobytu dostosowana jest do wskazań, może trwać do 12 tygodni. Każdy Pacjent pozostaje pod opieką indywidualną Lekarza Psychiatry, w zależności od potrzeb jest kwalifikowany do terapii psychologicznej – indywidualnej i grupowej.

Oprócz leczenia farmakologicznego i psychoterapii Pacjenci uczestniczą w zajęciach terapeutycznych:

  • warsztatach psychologicznych

  • psychoedukacji

  • arteterapii i terapii zajęciowej

  • muzykoterapii

  • ćwiczeniach ruchowych i innych

Leczenie jest prowadzone wg obowiązujących w Polsce standardów. Pacjenci, których stan zdrowia tego wymaga mają zlecane badania obrazowe, diagnostykę psychologiczną (diagnostyka osobowości, neuropsychologiczna) oraz szczegółową diagnostykę laboratoryjną. W razie potrzeby pacjenci są konsultowani przez zatrudnionych w szpitalu specjalistów – Internistę i Neurologa.

Opiekę nad pacjentami sprawują doświadczeni Psychiatrzy i Psycholodzy, nadzór specjalistyczny pełni Kierownik  Kliniki  Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych  Centralnego  Szpitala  Klinicznego  Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi i Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychiatrii – dr n. med. Dominik Strzelecki.

Zasady przyjęcia Pacjenta:

  • konieczne jest aktualne (oceniające stan psychiczny maksymalnie 2 tygodnie przed kwalifikacją do oddziału) skierowanie od Lekarza Psychiatry

  • telefonicznie (42 675 7204) lub bezpośrednio z Pielęgniarką Oddziałową Marią Bartczak ustalana jest data rozmowy kwalifikacyjnej, w czasie której dokonywana jest ocena stanu psychicznego oraz zasadność przyjęcia na Oddział Dzienny.

Personel:

OrdynatorKierownik Kliniki Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych:
Dr n. med. Dominik Strzelecki

Zastępca ordynatora:
Dr n. med. Zbigniew Barszcz

Specjaliści Psychiatrzy, adiunkci Kliniki Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych:
Dr n. med. Olga Józefowicz
Dr n. med. Oliwia Gawlik-Kotelnicka
Lek. Med. Olga Kałużyńska
Dr n. med. Małgorzata Urban-Kowalczyk

Psycholodzy:
Koordynator Psychologii Klinicznej Mgr Monika Mirek-Klajs
Mgr Urszula Marzec
Mgr Dorota Pabich
Mgr Agnieszka Pietraho-Stemplewska
Mgr Elżbieta Sońta
Mgr Agnieszka Tabaszewska

Pielęgniarki:
Pielęgniarka Oddziałowa Maria Bartczak
Agnieszka Drozd
Jolanta Górska
Kamila Górska
Dorota Gromek
Agata Harast
Katarzyna Kaczmarek
Ewa Kubik
Dorota Kwiasowska
Agnieszka Michałus
Beata Tomczyk
Marta Woźniak
Renata Zarzycka

Terapeuta zajęciowy:
Mgr Marta Juszko

Pracownik Socjalny:
Mgr Jolanta Rządkowska

Dietetyk:
mgr Agnieszka Rajska-Kurczewska

Personel Sanitarny:
Maria Kujawska
Ewa Mas
Teresa Podębska
Leokadia Rosiak
Anna Zapór