Telefon: 42 675 72 03

Oddział  Dzienny  Zaburzeń  Psychotycznych  dysponuje  15  miejscami, działa od  poniedziałku  do  piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. Przeznaczony  jest głównie  dla pacjentów
z  zaburzeniami  psychotycznymi. Zajmujemy się również  leczeniem  depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej oraz leczeniem zaburzeń lękowych.

Pobyt w oddziale trwa do 12 tygodni. W ramach pobytu zapewniamy farmakoterapię oraz opiekę psychologiczną. Każdy pacjent pozostaje pod opieką indywidualną lekarza psychiatry (pracującego w Oddziale Zaburzeń Psychotycznych) i psychologa. Leczenie jest prowadzone według obowiązujących w Polsce standardów. Pacjenci, których stan zdrowia tego wymaga mają zlecane badania obrazowe, diagnostykę psychologiczną oraz szczegółową diagnostykę laboratoryjną. W razie potrzeby pacjenci konsultowani są przez zatrudnionych w Szpitalu lekarzy innych specjalności..

Pacjenci uczestniczą w różnorodnych zajęciach terapeutycznych, takich jak warsztaty psychologiczne, grupa wsparcia, psychoterapia, psychoedukacja, arteterapia, choreoterapia, muzykoterapia, ćwiczenia fizyczne. Udział w zajęciach pomaga osiągnąć stabilizację stanu psychicznego, poprawia aktywność oraz umiejętności interpersonalne i społeczne.

Opiekę  nad  pacjentami  sprawują  doświadczeni  psychiatrzy  i  psycholodzy,  nadzór specjalistyczny  pełni
prof. dr hab. n. med. Iwona Kłoszewska.

Przyjęcie do oddziału następuje po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z kierownikiem oddziału (termin ustalany telefonicznie:
42 675 73 53).

Nasz  zespół:

Ordynator oddziału prof. dr hab. n. med. Iwona Kłoszewska 42 675 72 60
Kierownik oddziału dr hab. n. med. Adam Wysokiński 42 675 72 32
Psycholodzy mgr Ewa Grabarczyk  

42 675 77 18

mgr Karolina Gorzędowska
mgr Juliusz Połatyński
Arteterapeuta mgr Jacek Sybilski
Pielęgniarka Oddziałowa mgr Regina Sobczak 42 675 77 23