Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi zatrudni pracownika do Działu Organizacyjnego.

pon, 2019-12-16 Joanna Barden

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zatrudni pracownika do Działu Organizacyjnego

Podstawowe zadania, jakie będą należały do obowiązków pracownika:

 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie organizacji jednostki
 • przeprowadzanie procedur postępowań konkursowych, z wyłączeniem przepisów prawa zamówień publicznych,
 • przygotowywanie i składanie ofert na świadczenia zdrowotne realizowane przez Szpital,
 • tworzenie oraz ewidencja umów zawieranych przez Szpital z podmiotami zewnętrznymi,
 • pozyskiwanie informacji o potencjalnych możliwościach dofinansowania ze źródeł zewnętrznych

Wymagania: 

 • wykształcenie wyższe (preferowane w zakresie zarządzania, administracji, zdrowia publicznego)
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze ochrony zdrowia, mile widziane na podobnym stanowisku,
 • znajomość branży medycznej oraz przepisów zakresu działalności podmiotów leczniczych – znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, znajomość ustawy o działalności leczniczej
 • bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office,
 • odpowiedzialność, zaangażowanie, entuzjazm i kreatywność,
 • umiejętności interpersonalne, odpowiedzialność

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 

– posiadanie doświadczenia w zakresie realizacji i oceny projektów unijnych

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV  i list motywacyjny drogą mailową: poczta@csk.umed.pl do dnia 27.12.2019 r. lub o kontakt telefoniczny pod nr 42 675-75-48.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r Nr 101 poz.926 z póź.zm). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania”.

 

Informujemy, że:

 • skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami
 • nie zwracamy przesłanych dokumentów.