Dyrekcja Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi zatrudni pracowników do Działu Zamówień Publicznych.

pt, 2019-04-12 Dorota Kwiatkowska

Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi prowadzi rekrutację na stanowiska:

                   Inspektora / specjalisty ds. zamówień publicznych  

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku odpowiedzialna będzie za sprawy związane

z procedurami zamówień publicznych, do jej zadań będzie należało m.in.:

 • prowadzenie postępowań przetargowych.

Oczekujemy:

 • doświadczenia w realizacji procedur przetargowych min. 2 lata,
 • dobrej znajomości przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • umiejętności obsługi programów MS Office,
 • umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, dobrej organizacji pracy,
 • preferowane wykształcenie wyższe.

                        Referenta / inspektora ds. zamówień publicznych 

Do zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku będzie należało m.in.:

 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień i procedur rejestracyjnych
  wniosków do 30.000 euro.

Oczekujemy:

 • dobrej znajomości przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • umiejętności obsługi programów MS Office,
 • umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, dobrej organizacji pracy,
 • preferowane doświadczenie w realizacji w/w procedur min. 1 rok.

Oferujemy:

 •  samodzielną, stabilną pracę, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV  wraz z listem motywacyjnym

do dnia 24.04.2019 r. na w/w adres lub na e-mail: poczta@csk.umed.pl