Dyrekcja Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi zatrudni technika EKG do pracy w Klinice Elektrokardiologii.

śr, 2020-01-08 Dorota Kwiatkowska

Dyrekcja Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zatrudni:

  • technika EKG do pracy w Klinice Elektrokardiologii

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Beatą Smarzyk – Pielęgniarką Naczelną pod nr tel.: (42) 201 41 20.

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r Nr 101 poz.926 z póź.zm). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania”.