Dyrekcja Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego zatrudni radiologa

pon, 2020-01-20 Joanna Barden

Dyrekcja Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zatrudni lekarza radiologa (ze specjalizacją lub w trakcie).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Szpitala: 42 675 75 00.
CV prosimy przesyłać drogą mailową na adres: poczta@csk.umed.pl.

 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r Nr 101 poz.926 z póź.zm). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania”.