KIEROWNIK OŚRODKA KSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH

czw, 2019-10-24 Dorota Kwiatkowska

Dyrekcja Centralnego Szpitala Klinicznego UM zatrudni osobę na stanowisko:

Kierownika Ośrodka Kształcenia Psychologów Klinicznych

przy CSK UM w Łodzi

 

Osoba chętna przyjąć obowiązki Kierownika powinna posiadać:

  • tytuł lekarza specjalisty z zakresu psychiatrii lub II stopień specjalizacji z zakresu psychiatrii

lub

  • tytuł psychologa specjalisty z zakresu psychologii klinicznej lub II stopień specjalizacji
    w dziedzinie psychologii klinicznej.

Powinien również posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy klinicznej, w tym w prowadzeniu profilaktyki, diagnostyki oraz terapii zaburzeń zachowania w placówkach lecznictwa psychiatrycznego.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do aplikowania na adres: poczta@csk.umed.pl

lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel.: 675 75 00, 675 72 72.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego
z siedzibą w Łodzi zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018. 1000) oraz odpowiednimi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO”.