OGŁOSZENIE  DIALOGU TECHNICZNEGO

śr, 2019-12-11 Tomasz Miazek

dialog techniczny na dostawę i montaż aparatu RTG ze skopią dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Pobierz


Regulamin dialogu technicznego

Pobierz


Dokumentacja projektowa 1

Pobierz


Dokumentacja projektowa 2

Pobierz


Informacja dotycząca ogłoszonego dialogu_12.12.2019

Pobierz