Ośrodek Kształcenia Psychologów Klinicznych przy CSK UM w Łodzi informuje o naborze na specjalizację z psychologii klinicznej

czw, 2020-10-08 Beata Strzelecka

Liczba planowanych miejsc specjalizacyjnych: 20

Koszt szkolenia przy 20 zakwalifikowanych osobach: 1000 zł / mc

Planowana ścieżka specjalizacyjna: psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych (tryb podstawowy dla osób posiadających tytuł mgr psychologii)

Tryb/forma odbywania szkolenia specjalizacyjnego: zjazdy weekendowe, staże kierunkowe

Miejsce odbywania zajęć: CSK UM w Łodzi

Składanie dokumentów przez SMK do Wojewody Łódzkiego:  15.11. – 15.12.2020 r.

Postępowanie kwalifikacyjne: 16.12.2020 r. – 15.01.2021 r.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego: 16.01.2021 r.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 01.02.2021 r.

Zasady naboru znajdują się na stronie:  pomoc.lodzkie.eu  (zakładka Zdrowie)

 

UWAGA !!!

Nabór przeprowadzany jest przez Urząd Wojewódzki w Łodzi na drodze elektronicznej.

Wszelkich informacji z ramienia Urzędu Wojewódzkiego udziela Pani Katarzyna Jentkiewicz

(042 664 20 58)