Ośrodek Kształcenia Psychologów Klinicznych – Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

PRZY SP ZOZ CENTRALNYM SZPITALU KLINICZNYM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI


KONTAKT

W celu uzyskania informacji na temat specjalizacji z psychologii klinicznej należy kontaktować się poprzez Sekretariat Ośrodka prowadzony przez Panią Dorotę Paciorek pod nr telefonu 42 675 7371 lub mailowo: dorota.paciorek@umed.lodz.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać „specjalizacja z psychologii klinicznej”.

Przed skontaktowaniem się z Ośrodkiem prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie.

Adres do korespondencji listownej:
Ośrodek Kształcenia Psychologów Klinicznych przy CSK  UM
ul. Czechosłowacka 8/10
92-216 Łódź
p. Dorota Paciorek

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE

Informujemy, że pierwsze szkolenie specjalizacyjne w OKPS przy CSK UM rozpoczęło się w lutym 2013r. Czas jego trwania przewidziany jest na 4 lata, zgodnie z wytycznymi nowego programu specjalizacji http://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/Psychologia_podst_2010.pdf zawartego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia z dnia 30 września 2002 r. (Dz.U.Nr 173, poz 1419 z późniejszymi zmianami).
W bloku specjalistycznym, podczas trwającego szkolenia, przewidziano dwie ścieżki kształcenia: Psychologia Kliniczna Zaburzeń Psychicznych oraz Neuropsychologia Kliniczna.

Opłaty od Osób Specjalizujących się pobierane są na konto o numerze: 32 1130 1163 0014 7148 0720 0006 Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w Łodzi ul.Łąkowa 29.  Wysokość i terminy opłat określone są w umowie zawartej pomiędzy Ośrodkiem oraz Specjalizantem.

Informujemy, iż w lipcu przestało obowiązywać ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.(Dz. U. z dnia 17 pazdziernika 2002 r.). Mimo uzyskanych kolejnych 30 miejsc specjalizacyjnych nie możemy rozpocząć rekrutacji i szkolenia specjalizacyjnego. Rozpocznie się ono dopiero po uchwaleniu nowego rozporządzenia przez sejm. Stosowne informacje zostaną umieszczone na naszej stronie, niezwłocznie po uchwaleniu nowych przepisów regulujących odbywanie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
Przy kolejnym szkoleniu specjalizacyjnym planowane są jedynie dwie ścieżki kształcenia specjalistycznego: Psychosomatyka  oraz Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży.

WYKŁADY I STAŻE

Zajęcia teoretyczne odbywają się w CSK  UM przy ul. Czechosłowackiej 8/10 w budynku psychiatrii na parterze (sala 301 lub 303). Wykaz miejsc stażowych podano do informacji Uczestników szkolenia.

WAŻNE STRONY

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego: http://www.cmkp.edu.pl
Polskie Towarzystwo Psychologiczne: http://www.ptp.org.pl
Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Łodzi: http://ptp-lodz.pl
Centrum Egzaminów Medycznych: http://www.cem.edu.pl
Strona Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich: http://psychologia-konsultanci.pl/

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej (XII 2014)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 24 lutego 2017 r.

Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej

Kierownik Ośrodka: dr hab. n. med. prof. nadzw. Agnieszka Gmitrowicz
Koordynator Ośrodka:  dr n. hum. Agnieszka Pawełczyk
Sekretarka: p. Dorota Paciorek, tel. 42 675 73 71
Opieka prawna: mec. Joanna Kapuścińska tel. 42 675 75 52
Księgowość: mgr Maria Antosik tel. 42 675 75 05