Informujemy, że na podstawie Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Nr 440/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, nastąpiło z dniem 1.02.2016 r. przeniesienie całego mienia SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Spornej 36/50, 91-738 Łódź (Szpitala przejmowanego) na SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251, 92-213 Łódź (Szpital przejmujący).

Referencyjny Ośrodek Pediatryczny im. Marii Konopnickiej współpracuje z wieloma ośrodkami w kraju i za granicą.

Na terenie Łodzi Ośrodek współpracuje z:

  • Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki
  • Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego
  • SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. M. Kopernika
  • Instytutem Położnictwa i Ginekologii Szpitala im. Madurowicza

Szpital jest jedynym uniwersyteckim ośrodkiem referencyjnym leczącym dzieci w wieku rozwojowym z obszaru makroregionu łódzkiego. Obejmuje swym zasięgiem tereny byłych województw: łódzkiego, piotrkowskiego, sieradzkiego, skierniewickiego i płockiego.