PRZYCHODNIA POZ

 • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej
 • Punkt szczepień
 • Gabinet zabiegowy

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

 • ogólnopediatryczna
 • kontroli rozwoju dzieci
 • chirurgiczna
 • onkologiczna
 • hematologiczna
 • urologiczna
 • laryngologiczna
 • alergologiczna
 • pulmonologiczna dla dzieci
 • pulmonologiczna
 • nefrologiczna
 • gastroenterologiczna
 • parazytologiczna
 • reumatologiczna
 • diabetologiczna
 • neurologiczna
 • kardiologiczna
 • okulistyczna
 • leczenia bólu
 • endokrynologiczna
 • genetyczna
 • patologii noworodka
 • szczepień ochronnych dla dzieci wysokiego ryzyka
 • zaburzeń metabolizmu kostnego (osteoporozy)
 • audiologiczno-foniatryczna
 • logopedyczna
 • chorób metabolicznych
 • zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
 • leczenia mukowiscydozy
 • rynologiczna
 • chirurgii onkologicznej
 •  leczenia jaskry
 • leczenia zeza
 • psychologiczna
 • poradnia dla dzieci z ciąż wielopłodowych
 • poradnia leczenia żywieniowego w warunkach domowych

PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA

 • Pracownia elektrokardiograficzna

ZAKŁAD REHABILITACJI

 • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
 • Pracownia Rehabilitacji
 • Poradnia Rehabilitacyjna