KLINIKA CHIRURGII I ONKOLOGII DZIECIĘCEJ

 • Oddział Leczenia Oparzeń, Anomalii Naczyniowych oraz Chirurgii Noworodka (Oddział I)
 • Oddział Chirurgii: Onkologicznej i Gastroenterologicznej, Urologii
  i Traumatologii Dziecięcej (Oddział X)
 • Blok Operacyjny
 • Pracownia Termografii
 • Pracownia Laseroterapii
 • Pracownia Urodynamiczna

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII I ANESTEZJOLOGII DLA DZIECI (ODDZIAŁ II)

KLINIKA PROPEDEUTYKI PEDIATRII I CHORÓB METABOLICZNYCH KOŚCI

 • Oddział Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości (Oddział III)
 • Oddział Patologii Noworodka (Oddział XVI)
 • Pracownia Badań Ultradźwiękowych Kości
 • Pracownia Badań Czynnościowych

KLINIKA ALERGOLOGII, GASTROENTEROLOGII I ŻYWIENIA DZIECI

 • Oddział Pediatrii, Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci dla Dzieci Starszych (Oddział IV)
 • Oddział Pediatrii, Alergologii, Gastroenterologii  i Żywienia Dzieci dla Dzieci Młodszych (Oddział VIII)
 • Pracownia Endoskopowa
 • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
 • Pracownia Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego

KLINIKA PEDIATRII, ONKOLOGII, HEMATOLOGII I DIABETOLOGII

 • Oddział Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Nefrologii (Oddział V)
 • Oddział Pediatrii, Onkologii i Hematologii Dzieci Starszych (Oddział VI)
 • Oddział Pediatrii, Onkologii i Hematologii Dzieci Młodszych (Oddział VII)
 • Oddział leczenia jednego dnia onkohematologii dziecięcej (Oddział XIX)
 • Pracownia Pediatrycznej Opieki Paliatywnej
 • Pracownia Immunopatologii i Genetyki

KLINIKA OTOLARYNGOLOGII, AUDIOLOGII I FONIATRII DZIECIĘCEJ

 • Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej (Oddział IX)
 • Blok Operacyjny Laryngologiczny
 • Pracownia Audiometrii i Protetyki Słuchu
 • Pracownia Rynomanometrii
 • Pracownia Audiometrii Obiektywnej

KLINIKA KARDIOLOGII I REUMATOLOGII DZIECIĘCEJ Z ZAKŁADEM REUMATOLOGII

 • Oddział Kardiologii i Reumatologii dla Dzieci (Oddział XI)
 • Oddział Reumatologii Jednego Dnia (Oddział XX)
 • Pracownia Echokardiografii
 • Pracownia Echokardiografii Płodowej
 • Pracownia Holterowska Zaburzeń Rytmu Serca i Nadciśnienia Tętniczego
 • Pracownia Prób Wysiłkowych

ODDZIAŁ OKULISTYKI DZIECIĘCEJ (ODDZIAŁ XII)

ODDZIAŁ PULMONOLOGICZNY DLA DZIECI (ODDZIAŁ XIII)

ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI (ODDZIAŁ XIV)

 • Pracownia EEG
 • Pracownia EMG

SZPITALNY ODDZIAŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Z DZIAŁEM PRZYJĘĆ

 • Szpitalny Oddział Ratownictwa Medycznego (Oddział XVII)
 • Dział Przyjęć

ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA DZIECI (ODDZIAŁ XV)

OŚRODEK DIAGNOSTYKI I LECZENIA CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO I BEZDECHU SENNEGO

 • Oddział chorób płuc – Ośrodek diagnostyki i leczenia chorób układu oddechowego i bezdechu sennego (Oddział XVIII)
 • Pracownia Badań Czynnościowych Układu oddechowego
 • Pracownia Medycyny Wysiłku i Badań Spiroergometrycznych

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

 • Pracownia Biochemii
 • Pracownia Immunologii Klinicznej
 • Pracownia Serologii Transfuzjologicznej
 • Pracownia Hematologii
 • Pracownia Mielodiagnostyki
 • Pracownia Analityki Ogólnej
 • Pracownia Mikrobiologii
 • Pracownia Biologii Molekularnej
 • Pracownia Farmakologii Klinicznej
 • Pracownia Cytofluorymetrii

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

 • Pracownia Radiologii
 • Pracownia Ultrasonografii
 • Pracownia Tomografii Komputerowej
 • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
 • Pracownia Densytometrii

ZAKŁAD PATOMORFOLOGII

BANK KRWI

PRACOWNIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

APTEKA

CENTRALNA STERYLIZATORNIA