Pierwsza w Łodzi pacjentka ze wszczepionym innowacyjnym, bioresorbowalnym rusztowaniem magnezowym

 

W Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wszczepiono pierwsze metalowe, bioresorbowalne rusztowanie Magmaris firmy BIOTRONIK.

Dr hab. n. med. Michał Kidawa, dokonał  wszczepienia pierwszego w swoim rodzaju magnezowego, bioresorbowalnego rusztowania u 68 letniego pacjenta z wielonaczyniową chorobą wieńcową. Pacjent ten został przyjęty do Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej UM w Łodzi
z rozpoznaniem ostrego zespołu wieńcowego. Po koronarografii w pierwszym etapie poszerzono naczynie odpowiedzialne za zawał. Ze względu na obecność istotnych zwężeń w pozostałych naczyniach chorego zakwalifikowano do etapowego leczenia metodą przezskórną. W poniedziałek
27 listopada w pod kontrolą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej dokonano implantacji jednego
z najnowocześniejszych dostępnych na rynku stentów – stentu Magmaris. Innowacyjność urządzenia firmy BIOTRONIK polega na czasie jego wchłaniania. Już po 12 miesiącach od implantacji, wchłanianie magnezu jest praktycznie zakończone. Taki efekt jest pożądany ze względu na pomoc w zapobieganiu powstawania zakrzepów w implancie, co często jest poważnym powikłaniem po zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej. Dodatkowo, po 6 miesiącach powraca wazomotoryka naczynia (naturalna możliwość ruchu), co może przyczynić się do lepszej adaptacji mięśnia sercowego do wysiłku. Ponadto, pacjent w przyszłości będzie mógł przejść inne zabiegi kardiochirurgiczne np. operację wszczepienia bajpasów, które przy standardowym stentowaniu byłyby niemożliwe do wykonania.
„Najbardziej pożądanym typem leczenia jest takie, które w pełni przywraca funkcję naczynia, przy niskim ryzyku restenozy. Ideałem byłoby gdyby nie pozostawiało po sobie żadnych zbędnych elementów w ścianie naczynia. Właśnie taką charakterystykę posiada implantowany stent Magmaris. Nie dość, że umożliwia bezpieczne poszerzenie naczynia, to na dodatek po 12 miesiącach praktycznie „znika” i tym samym nie indukuje procesu zapalnego w ścianie naczynia.” –  mówi dr hab. n. med. Michał Kidawa. „Sama technika implantacji nie odbiega od innych „standardowych” stentów, tak więc stent ten może być używany w codziennej praktyce, a pacjenta mogliśmy wypisać do domu już następnego dnia po zabiegu”- dodaje.  Jak się okazuje, stent daje korzyści nie tylko pacjentowi, ale i operatorowi, dla którego, dzięki właściwości urządzenia, zabieg implantacji staje się łatwiejszy. Szpital w Łodzi przygotowuje się do kolejnych zabiegów wszczepienia innowacyjnego sprzętu firmy BIOTRONIK.