Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi informuje, iż na mocy Uchwał Nr 482/2016 oraz 488/2016 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dnia   01.04.2016 r.  nastąpiło kompleksowe  przeniesienie wszystkich  jednostek i komórek  SPZOZ  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii  Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  –  Centralnego Szpitala Weteranów zlokalizowanych  w  obiekcie  Centrum  Kliniczno – Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego  w Łodzi przy ul. Pomorskiej  251 do struktur  SPZOZ Centralnego  Szpitala  Klinicznego Uniwersytetu  Medycznego  w  Łodzi  z  siedzibą  przy ul.  Pomorskiej 251.