Informujemy, że na podstawie Uchwały  Senatu  Uniwersytetu  Medycznego  w  Łodzi  Nr 440/2015  z  dnia  24  września  2015 roku w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Centralnego  Szpitala  Klinicznego  Uniwersytetu  Medycznego  w  Łodzi  oraz  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala  Klinicznego  Nr  4  im.  Marii  Konopnickiej  Uniwersytetu  Medycznego w Łodzinastąpiło z dniem 1.02.2016 r. przeniesienie całego mienia SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Spornej 36/50, 91-738 Łódź (Szpitala przejmowanego) na SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251, 92-213 Łódź (Szpital przejmujący).

Zakład powstały w wyniku połączenia nosi nazwę:

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Nazwa skrócona: Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi                                                             Adres korespondencyjny: 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251