POŁĄCZENIE SZPITALI – Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Informujemy, że na podstawie Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Nr 440/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, nastąpiło z dniem 1.02.2016 r. przeniesienie całego mienia SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Spornej 36/50, 91-738 Łódź (Szpitala przejmowanego) na SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251, 92-213 Łódź (Szpital przejmujący).

Zakład powstały w wyniku połączenia nosi nazwę:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Nazwa skrócona: Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Adres korespondencyjny: 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251