Poprawa jakości usług medycznych poprzez rozbudowę Szpitalnego Systemu Informatycznego w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

pt, 2018-09-07 Joanna Barden

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Poprawa jakości usług medycznych poprzez rozbudowę Szpitalnego Systemu Informatycznego w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”

Projekt uzyskał współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006:

Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Działanie 1.3: Regionalna infrastruktura społeczna

Poddziałanie 1.3.2: Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

Celem realizacji projektu było usprawnienie pracy Szpitala poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych, efektem tych działań jest skrócenie czasu obsługi pacjentów oraz ich oczekiwania na udzielenie świadczeń medycznych, a także podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych pacjentów pozostających pod opieką Szpitala. Realizacja projektu umożliwiła także szybki dostęp do gromadzonych informacji oraz ich łatwą prezentację i analizę statystyczną, niezbędne dla zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług medycznych.

W ramach projektu Szpital:

  • rozbudował infrastrukturę informatyczną poprzez zakup serwera oraz stacji roboczych z oprogramowaniem systemowym, archiwizacyjnym i antywirusowym, niezbędnych do obsługi wdrażanego Szpitalnego Systemu Informatycznego,
  • uruchomił Szpitalny System Informatyczny Eskulap 2000, służący do gromadzenia i przetwarzania danych niezbędnych do udzielania świadczeń medycznych, porządkujący obieg informacji medycznych w Szpitalu oraz ułatwiający prowadzenie analiz statystycznych związanych z udzielanymi świadczeniami.

Wartość projektu: 414 781,60 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 311 086,20 zł

Projekt zrealizowany został w okresie od lutego 2008 r. do czerwca 2009 r.