Zakres działalności dydaktycznej:

W Jednostce prowadzone są zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Wojskowo-Lekarskiego w języku angielskim, Wydziału nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, Oddziału Kosmetologii oraz kursy podyplomowe w ramach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego rekomendowane przez Konsultanta Krajowego w zakresie dermatologii i wenerologii pt. „Psychodermatologia w praktyce”.

Zakres działalności medycznej:

W ramach kontraktu z NFZ udzielane są porady ambulatoryjne (NIE WYMAGANE JST SKIEROWANIE OD LEKARZA POZ) w pełnym zakresie dotyczącym chorób skóry ze szczególnym uwzględnieniem roli czynnika stresowego w ich ujawnianiu się i utrzymywaniu.

Nowatorskim podejściem jest realizacja świadczeń zgodnie z modelem bio-psycho-społecznym, gdzie profesjonalna ocena specjalisty dermatologa jest podstawą, na której buduje się empatyczne relacje z Pacjentem poszerzone o zidentyfikowanie ewentualnego udziału różnorodnych stresorów środowiskowych w rozwoju choroby, jak również rolę kontekstu społecznego pacjenta i Jego Rodziny w przebiegu choroby.

W ramach poszerzenia diagnostyki dermatologicznej wykonywane są także wycinki skóry, badania dermatoskopowe (bezbolesna ocena znamion melanocytowych za pomocą nieinwazyjnego urządzenia) oraz pełen zakres niezbędnych dermatologicznych procedur diagnostycznych.

Skład osobowy:

Prof. nadzw. dr hab. n. med. ANNA ZALEWSKA-JANOWSKA – specjalista dermatolog-wenerolog, specjalista alergolog

Dr. n. med. IWO JANUSZ – specjalista dermatolog-wenerolog

Urządzenia, sprzęt medyczny:

Jednostka posiada wszystkie wymagane urządzenia uprawniające ja do podpisania kontraktu z NFZ – w gabinecie jest dermatoskop oraz mikroskop.