Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Młodzieży Poradnia Terapii Rodzin Hostel

(Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)

91-084 Łódź, ul. Bardowskiego 1

Tel. (0-42) 640 71 31

dsc09309

Usługi Ośrodka finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ

Ośrodek istnieje od 1993 roku. Specjalizujemy się w psychoterapii dla młodzieży i terapii rodzin. Przyjmujemy osoby w wieku 16-24 lata.

Oferujemy psychoterapię dla osób z problemami wieku dorastania oraz wczesnej dorosłości, w tym:
Problemy szkolne
Problemy w relacjach z rówieśnikami i relacjach rodzinnych
Zaburzenia nerwicowe (lękowe, kompulsyjno – obsesyjne)
Zaburzenia nastroju (depresyjne)
Zaburzenia jedzenia
Zaburzenia schizofreniczne

Proponujemy następujące formy pomocy psychologicznej:
Psychoterapia indywidualna
Psychoterapia grupowa
Terapia rodzinna (dla rodzin z problemami okresu dojrzewania)
Psychoedukacja dla młodzieży
Grupa wsparcia dla rodziców
Arteterapia

Ośrodek oferuje również psychoterapię w warunkach stacjonarnych z możliwością zamieszkania w Hostelu.

dsc09299 dsc09321 dsc09286

 

Warunkiem przyjęcia do Ośrodka jest posiadanie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza psychiatry oraz dokumentu potwierdzającego aktualne ubezpieczenie.

Usługi terapeutyczne w ramach poradni (ambulatorium)
dla osób w wieku 16-24 lata oraz rodzin z problemami dojrzewania:

psychoterapia indywidualna – spotkania 1 – 2 razy w tygodniu. Terminy umawiane indywidualnie z terapeutą prowadzącym.

psychoterapia grupowa – spotkania 1 raz w tygodniu. Czas trwania 1,5 godziny. Spotkania prowadzone przez dwoje terapeutów. Grupy liczące do 12 osób.

terapia rodzin – spotkania z rodziną prowadzone są przez parę terapeutów. Sesje odbywają się zazwyczaj 1 raz w miesiącu lub częściej.

grupa psychoedukacyjna – grupa problemowa, dyskusyjna. Spotkania 1 raz w tygodniu, trwają 1,5 godziny. Prowadzone są przez dwoje terapeutów.

grupa wsparcia dla rodziców – grupa pomagająca rodzicom rozumieć i rozwiązywać problemy wychowawcze oraz emocjonalne, które napotykają w relacjach z dziećmi. spotkania średnio 1 raz w miesiącu, prowadzone przez dwoje terapeutów. Czas trwania zajęć 1,5 godz.

arteterapia – zajęcia rozszerzające zainteresowania i rozwijające potencjał twórczy uczestników. prowadzone są przez instruktora arteterapii oraz psychoterapeutę z Ośrodka.

Terapia w warunkach stacjonarnych – Hostel

Posiadamy 14 miejsc całodobowego pobytu dla młodzieży. Okres zamieszkiwania może wynosić 10 miesięcy. Program leczenia w Hostelu obejmuje psychoterapię oraz trening nastawiony na rozwijanie umiejętności społecznych i uczenie się samodzielności.

Formy psychoterapii w Hostelu:
psychoterapia indywidualna i grupowa
zebrania społeczności terapeutycznej
konsultacje rodzinne
arteterapia
grupa psychoedukacyjna

Warunkiem przyjęcia do Hostelu jest kontynuowanie nauki bądź pracy. W Ośrodku przez całą dobę dyżuruje psychoterapeuta.

Zespół terapeutyczny

Mgr Alicja Wilkołazka, psycholog, kierownik Ośrodka:
specjalista psychologii klinicznej,
certyfikat superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
certyfikat psychoterapeuty Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej w Heidelbergu,
licencja trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
Studia Podyplomowe w zakresie: Zarządzanie w Firmie Medycznej

Mgr Jolanta Walenczak-Pankonin, psycholog:
licencja trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Mgr Anna Szczech, psycholog:
certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Mgr Anna Szulc-Walczak, psycholog.
certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Mgr Piotr Pankonin, psycholog: psycholog kliniczny

certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Mgr Leszek Bartosik, pedagog: certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Mgr Sławomir Makowski, psycholog: psycholog kliniczny

Mgr Krzysztof Ubraniak, psycholog.