W związku z intensywnym rozwojem Laboratorium, poszukujemy:

BIOLOGA MOLEKULARNEGO/CYTOGENETYKA/IMMUNOLOGA/BIOCHEMIKA

Miejsce pracy: Łódź

Wymagania konieczne:

 • Ukończone studia wyższe z zakresu analityki medycznej lub pokrewne ( biologia, biotechnologia )
 • Tytuł i aktualne prawo wykonywania zawodu Diagnosty laboratoryjnego
 • Doświadczenie z zakresu prowadzenia kultur komórkowych
 • Znajomość  technik prowadzenia hodowli komórek ssaków
 • Doświadczenie z zakresu sortowania komórek ( cytometrii przepływowej )
 • Doświadczenie z zakresu transfekcji komórkowych
 • Znajomość technik biologii molekularnej i biologii komórek, w tym znajomość podstaw technik sekwencjonowania nowej generacji ( NGS )
 • Znajomość technik immunoenzymatycznych
 • Znajomość podstaw bioinformatyki
 • Dodatkowym atutem będzie posiadany doktorat ( stopień doktora nauk biologicznych, analityki lekarskiej, biotechnologii  medycznej, chemicznych lub technicznych w dziedzinach związanych z biologią molekularną, biochemia, biologią, biotechnologią medyczną )

Umiejętności oczekiwane:

 • Staż pracy w laboratorium minimum 5 lat
 • Biegłość w obsłudze laboratoryjnych programów informatycznych
 • Dokładność, komunikatywność, samodzielność, zaangażowanie i determinacja w dążeniu do celu
 • Wysoki poziom motywacji i chęć samodoskonalenia się
 • Dobra znajomość języka angielskiego oraz doświadczenie w tłumaczeniu literatury medycznej, udokumentowany dorobek naukowy
 • Interdyscyplinarny charakter doświadczeń zawodowych
 • Odbyty staż zawodowy w placówce zagranicznej, szkolenia
 • Otwartość na nowe koncepcje, łatwość przyswajania wiedzy
 • Zrealizowane projekty badawcze

W ramach zatrudnienia oferujemy:

 • Możliwość realizacji ambicji zawodowych – praca w nowoczesnym laboratorium
 • Dużą samodzielność i możliwość wniesienia osobistego wkładu w rozwój laboratorium ( np. wdrażanie i walidacja nowych badań )
 • Stabilne miejsce pracy – preferujemy długoletnią współpracę ze sprawdzonymi osobami
 • Pakiet medyczny
 • Świadczenia socjale

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu i listu motywacyjnego do dnia 31 maja 2015 roku na adres:  poczta@cskis.umed.pl

Rozmowy kwalifikacyjne będą mieć miejsce w sekretariacie Dyrektora – pokój 216.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami. Informujemy, iż nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)