Pracownia medycyny nuklearnej posiada obecnie 3 nowoczesne kamery  scyntylacyjne do badań tomograficznych (SPECT i SPECT/CT) i planarnych całego ciała oraz wysokiej klasy ultrasonograf. Spośród ponad 7000 przeprowadzanych tu rocznie procedur medyczno–nuklearnych blisko 4000 (najwięcej w kraju) stanowią badania perfuzji (ukrwienia) mięśnia sercowego wykorzystywane w diagnostyce choroby wieńcowej.

Pracownia wykonuje następujące badania radioizotopowe:

 1. Serca i układu krążenia – ocena perfuzji i żywotności mięśnia sercowego z możliwością równoczesnego określenia skurczowej funkcji lewej komory, ocena istotności hemodynamicznej wad przeciekowych serca, wykrywanie zatorowości płucnej.
 2. Układu moczowego – ilościowa ocena czynności nerek z oznaczeniem klirensów nerkowych (GFR ERPF); diagnostyka uro– i nefropatii zaporowej, nadciśnienia naczyniowonerkowego, wrodzonych wad układu moczowego, blizn nerkowych.
 3. Przewodu pokarmowego  – ocena czynności narządów miąższowych (wątroby, ślinianek), kinetyki dróg żółciowych, motoryki żołądka, pasażu przełykowego, różnicowanie zmian ogniskowych w miąższu wątroby, wykrywanie i lokalizacja ektopowej błony śluzowej żołądka oraz ognisk krwawienia z przewodu pokarmowego.
 4. Ośrodkowego układu nerwowego – ocena perfuzji mózgu oraz czynności  układu dopaminergicznego w chorobach  naczyniowych i neurodegeneracyjnych OUN
 5. Onkologiczne – ocena zajęcia układu kostnego w przebiegu choroby nowotworowej, lokalizacja węzła wartowniczego przed operacją gruczołu piersiowego, ocena rozległości nowotworów wychodzących z rdzenia nadnerczy.
 6. Gruczołów wydzielania wewnętrznego – lokalizacja przytarczyc w przebiegu ich pierwotnej lub wtórnej nadczynności, wykrywanie, lokalizacja oraz ocena ekspresji receptorów dla somatostatyny w guzach neuroendokrynnych, ocena czynności metabolicznej  gruczolaków kory nadnerczy.
 7. Narządu ruchu – ocena układu kostnego w przebiegu chorób nowotworowych, zwyrodnieniowych, w zapaleniach kości i szpiku kostnego, po urazach i zabiegach operacyjnych
 8. Układu chłonnego – w diagnostyce różnicowej obrzęków kończyn

Terapia radioizotopowa obejmuje:

 1. Leczenie, radioizotopami Sr-89 lub Sn-153, dolegliwości bólowych u chorych z mnogimi przerzutami do szkieletu
 2. Radiosynowektomię – głównie u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawu kolanowego

Powyższe świadczenia wykonywane są na podstawie skierowań wystawionych w poradniach specjalistycznych posiadających umowę z NFZ lub wszystkich placówkach, które zawarły odpowiednią umowę z CSK.

Wielozadaniowy ultrasonograf umożliwia wykonanie całego szeregu badań zarówno podstawowych jak również z wykorzystaniem technik dopplerowskich i sonoelastograficznych:
jamy brzusznej

 • małych narządów powierzchniowych (piersi, tarczycy, węzłów chłonny, moszny)
 • urologicznych, położniczych i ginekologicznych
 • dopplerowskich – naczyń tętniczych i żylnych kończyn górnych i dolnych
 • dopplerowskich – tętnic szyjnych i kręgowych (dogłowowych)
 • dopplerowskich – przepływów w innych naczyniach m. in. tętnicach nerkowych (w diagnostyce nadciśnienia naczyniowo–nerkowego) czy w obrębie krążenia wrotnego
  sonoelastografię wątroby.

Badania USG realizowane są w oparciu o skierowanie wystawione przez placówki posiadające umowę bezpośrednio z CSK..