Telefon: 42 675 70 16

 

Pracownia USG Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi posiada nowy, wielozadaniowy ultrasonograf firmy Hitachi, model EUB 7500, wyprodukowany w 2008 r.
Dzięki nowoczesnym parametrom technicznym aparatu możliwe jest wykonanie całego szeregu badań diagnostycznych w zakresie podstawowego USG, jak również z wykorzystaniem technik dopplerowskich.

Wykonujemy badania:

  • jamy brzusznej
  • małych narządów powierzchniowych (piersi, tarczyca, węzły chłonne, moszna)
  • podstawowe badania urologiczne, położnicze i ginekologiczne
  • dopplerowskie badania naczyń tętniczych i żylnych kończyn dolnych
  • dopplerowskie badania tętnic szyjnych i kręgowych ( dogłowowych)
  • ultrasonograficzną diagnostykę nadciśnienia naczynionerkowego oraz ocenę krążenia wrotnego w przewlekłych schorzeniach wątroby

Aparat posiada także funkcje:

  1. elastografii – nowoczesnej techniki oceniającej sprężystość tkanek, umożliwiającą różnicowanie zmian ogniskowych w piersiach – ułatwiającą podejmowanie decyzji odnośnie wykonania biopsji
  2. obrazowania po podaniu środków kontrastujących – techniki przydatnej w różnicowaniu charakteru zmian ogniskowych w narządach miąższowych, szczególnie w wątrobie

Świadczenia realizowane są w oparciu o skierowanie wystawione przez lekarzy rodzinnych, poradnie podstawowej opieki zdrowotnej lub przychodnie specjalistyczne. Badania dopplerowskie w całości finansowane są przez NFZ, natomiast badania z zakresu podstawowej diagnostyki ultrasonograficznej przez placówki kierujące na badania.