Rejestracja Zakładu Diagnostyki Obrazowej: tel. (42) 201 42 04