WSPARCIE INWESTYCJI DLA ODDZIAŁÓW PSYCHIATRII DZIECIĘCEJ W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-COV-2

Pobierz


ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI C BUDYNKU GŁÓWNEGO UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM PEDIATRII

Pobierz


Dotacja celowa Toksykologia

Pobierz


PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ SŁUŻĄCY WYKONANIU PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM” NA LATA 2017-2021

Pobierz


ZAKUP SPRZĘTU DO REHABILITACJI ONKOLOGICZNEJ

Pobierz


PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY ŹRÓDEŁ GAZÓW MEDYCZNYCH UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM PEDIATRII W ZWIĄZKU Z COVID-19

Pobierz


DOPOSAŻENIE KLINIK I ODDZIAŁÓW HEMATOONKOLOGICZNYCH W SPRZĘT DO DIAGNOSTYKI I LECZENIA BIAŁACZEK I CHŁONIAKÓW

Pobierz


Dotacja celowa Ministerstwa Zdrowia - DOI/SK/85112/6220/305/2022/449

Pobierz


Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - DOI/FPC/COVID-19/305/2022/260

Pobierz


Dotacja celowa Ministerstwa Zdrowia - DOI_SK_85112_6220_305_2022_906

Pobierz